Close

Många ringer om fakturafrågor just nu. Mer information.

Olycksfallsförsäkring fritid

Visst kan en stukad fot göra ont, men det är inte en skada som påverkar din framtid. Andra skador kan få betydligt mer omfattande inverkan på ditt liv.

Fördelar med försäkringen

 • Gäller dygnet runt om du t.ex. är föräldraledig eller tjänstledig
 • Inga begränsningar för särskilda sporter eller aktiviteter
 • Ingen hälsoprövning

Många tänker inte på att den försäkring man har genom sin anställning sällan gäller på fritiden. Med en egen olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd även för tiden utanför arbetet. Hos oss behöver du inte lämna en hälsodeklaration för att teckna en olycksfallsförsäkring. Det är ett krav hos många andra. Du kan även medförsäkra din livskamrat.

 • Pris

  -35 år: 23 kr

  36-69 år: 28 kr

 • Vad innehåller försäkringen?

  Olycksfallsersättning

  700 kr vid läkarvård. Vid fortsatt läkarvård efter 12 månader utbetalas 1 000 kr per år i högst 5 år.

  Akutersättning

  För olycksfall som kräver läkarvård utbetalas max 2 100 kr för de första 30 dagarna. Därefter 33 kr/dag fr.o.m. dag 31 i högst 150 dagar.

  Sjukhusvistelse

  200 kr/dag i max 180 dagar inom 5 år vid inskrivning på sjukhus eller rehabklinik över natt i minst 2 dagar i följd.

  Rehabilitering

  1 000 kr vid medicinsk rehabilitering utanför offentlig vård.

  Tandskador

  Nödvändiga kostnader inom 5 år. Tugg- och bitskador ersätts dock inte.

  Övriga kostnader

  För olycksfall som kräver läkarvård lämnas ersättning under akut sjuktid för nödvändiga merkostnader för: hemhjälp, korttidsboende, fotvård och hårvård, skadade glasögon, skadade kläder, specialkläder för viss verksamhet dock högst 10 000 kr under försäkringens giltighetstid, högst två skadade guldringar med högst 3 000 kr samt andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kr.

  Kroppsskadeersättning

  Medför olycksfallsskadan läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid (behandlings- och läkningstid) inom 5 år utbetalas en ersättning på mellan 1 000 kr och 25 000 kr beroende på skada.

  Invaliditetsersättning

  Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr vid medicinsk invaliditet. Från 8 procent medicinsk invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp. Högsta ersättning är 200 procent av försäkringsbeloppet, dvs 2 000 000 kr.

  Ärr

  Ersättning enligt tabell.

  Hjälpmedel vid bestående ögonskada

  Vid bestående ögonskada lämnas ersättning för nödvändiga glasögon eller linser med högst 7 000 kronor.

  Handikappfordon

  Bidrag lämnas med högst 40 000 kr.

  Kristerapi

  10 psykologkonsultationer vid ersättningsberättigande olycksfallsskada, nära anhörigs (make, registrerad partner, sambo, den försäkrades barn) död, överfall hot, rån, våldtäkt eller våld i hemmet som du tillfogats av familjemedlem. Ersättning lämnas även för tolk samt för resor till och från behandling.

 • Vem kan teckna försäkringen?

  Olycksfallsförsäkring fritid kan tecknas t. o. m. det kalenderår du fyller 69 år. Du kan även teckna försäkringen för make/maka, registrerad partner eller sambo.

 • Så länge gäller försäkringen

  Olycksfallsförsäkringen gäller t. o. m. det kalenderår du fyller 69 år.

 • Viktigt att veta

  Från fyllda 55 år minskas försäkringsbeloppet i invaliditetsersättningen med fem procentenheter för varje år till och med 65 år. Därefter sker ingen ytterligare minskning.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner".

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.

  Avtalsnummer

  14 600

 • Frågor och svar

  • Varför gäller olycksfallsförsäkringen bara på fritiden? När är det fritid?

   Då din arbetsgivares kollektivavtalade försäkring gäller under din arbetstid, vilket är på väg till arbetet, på arbetet, och på väg hem från arbetet, så gäller vår olycksfallsförsäkring för övrig tid, när din arbetsgivares försäkring alltså inte gäller. Omfattas du inte av någon försäkring hos en arbetsgivare, exempelvis för att du gått i pension eller är utan arbete, så gäller vår olycksfallsförsäkring.

  • Gäller olycksfallsförsäkringen för tandläkarvård?

   Om en olycksfallsskada medför behov av tandläkarvård, som en direkt följd av ett olycksfall, ersätts kostnad för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Tugg- och bitskador ersätts dock inte.

  • Kan jag få ersättning om jag får ett ärr?

   Ersättning kan lämnas för ärr som uppstått som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst. Så kallat bagatellartat ärr ersätts dock inte.