Close

20 juni stänger kundservice i telefon klockan 13:00. Midsommarafton 21 juni har vi helt stängt.

Olycksfallsförsäkring fritid

Försäkringen som ersätter både stora och små skador om du drabbas av ett olycksfall.

Fördelar med försäkringen

 • Högt försäkringsbelopp vid medicinsk invaliditet
 • Ingen hälsoprövning
 • Ersätter de flesta tandskador vid olycksfall

Många tänker inte på att den försäkring man har genom sin anställning sällan gäller på fritiden. Med en egen olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd även för tiden utanför arbetet. Försäkringen innehåller bl.a. ersättning vid de flesta tandskador samt kroppsskadersättning och invaliditetersättning. 

Hos oss behöver du inte lämna en hälsodeklaration för att teckna en olycksfallsförsäkring och du kan även medförsäkra din livskamrat. Givetvis gäller försäkringen dygnet runt om du t.ex. är föräldra- eller tjänsteledig. Försäkringen gäller även för alla sporter och aktiviteter

 • -35 år: 22 kr

  36-69 år: 27 kr

  Försäkringen betalas tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund.
 • Olycksfallsersättning

  700 kr vid läkarvård. Vid fortsatt läkarvård efter 12 månader utbetalas 1 000 kr per år i högst 5 år.

  Akutersättning

  För olycksfall som kräver läkarvård utbetalas max 2 100 kr för de första 30 dagarna. Därefter 33 kr/dag fr.o.m. dag 31 i högst 150 dagar.

  Sjukhusvistelse

  200 kr/dag i max 180 dagar inom 5 år vid inskrivning på sjukhus eller rehabklinik över natt i minst 2 dagar i följd.

  Rehabilitering

  1 000 kr vid medicinsk rehabilitering utanför offentlig vård.

  Tandskador

  Nödvändiga kostnader inom 5 år. Tugg- och bitskador ersätts dock inte.

  Övriga kostnader

  För olycksfall som kräver läkarvård lämnas ersättning under akut sjuktid för nödvändiga merkostnader för: hemhjälp, korttidsboende, fotvård och hårvård, skadade glasögon, skadade kläder, specialkläder för viss verksamhet dock högst 10 000 kr under försäkringens giltighetstid, högst två skadade guldringar med högst 3 000 kr samt andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kr.

  Kroppsskadeersättning

  Medför olycksfallsskadan läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid (behandlings- och läkningstid) inom 5 år utbetalas en ersättning på mellan 1 000 kr och 25 000 kr beroende på skada.

  Invaliditetsersättning

  Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr vid medicinsk invaliditet. Från 8 procent medicinsk invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp. Högsta ersättning är 200 procent av försäkringsbeloppet, dvs 2 000 000 kr.

  Ärr

  Ersättning enligt tabell.

  Hjälpmedel vid bestående ögonskada

  Vid bestående ögonskada lämnas ersättning för nödvändiga glasögon eller linser med högst 7 000 kronor.

  Handikappfordon

  Bidrag lämnas med högst 40 000 kr.

  Kristerapi

  Kristerapi Upp till 10 psykologkonsultationer vid ersättningsberättigad olycksfallsskada, nära anhörigs (make, maka, registrerad partner, sambo, syskon, den försäkrades barn) död. Ersättning lämnas även för tolk samt för resor till och från behandling.

 • Olycksfallsförsäkring fritid kan tecknas t. o. m. det kalenderår du fyller 69 år. Du kan även teckna försäkringen för make/maka, registrerad partner eller sambo.

 • Olycksfallsförsäkringen gäller t. o. m. det kalenderår du fyller 69 år.

 • Från fyllda 55 år minskas försäkringsbeloppet i invaliditetsersättningen med fem procentenheter för varje år till och med 65 år. Därefter sker ingen ytterligare minskning.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner".

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avtalsnummer

  14 600

  Försäkringsgivare

  Folksam.

 • Frågor och svar

  • Då din arbetsgivares kollektivavtalade försäkring gäller under din arbetstid, vilket är på väg till arbetet, på arbetet, och på väg hem från arbetet, så gäller vår olycksfallsförsäkring för övrig tid, när din arbetsgivares försäkring alltså inte gäller. Omfattas du inte av någon försäkring hos en arbetsgivare, exempelvis för att du gått i pension eller är utan arbete, så gäller vår olycksfallsförsäkring.

  • Om en olycksfallsskada medför behov av tandläkarvård, som en direkt följd av ett olycksfall, ersätts kostnad för nödvändig behandling av tand eller tandprotes som skadats i munnen. Tugg- och bitskador ersätts dock inte.

  • Ersättning kan lämnas för ärr som uppstått som en direkt följd av olycksfallsskada som behandlats av legitimerad läkare, om ärret kvarstår två år efter dess uppkomst. Så kallat bagatellartat ärr ersätts dock inte.