Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Så fungerar efterlevandeskydd

Det här inlägget handlar om att rätt osentimentalt redan nu tänka på sina efterlevande, i fall det värsta händer. Mer specifikt handlar det om vad som händer med våra pensionspengar och på vilket sätt de kan komma till nytta för någon annan.

Olika pengar, olika regler Alla har vi allmän pension, de flesta har tjänstepension och de framsynta har även ett privat pensionssparande. Genom hela systemet finns det därför olika typer av efterlevandeskydd.

1) Allmän pension – enligt lag Dessa pengar är för var och en själv. Enligt lagen har vi även efterlevandepensioner makarna emellan eller mellan sambos med gemensamma barn, kallas för omställningspension. Barn får barnpension efter en avliden förälder, men hur länge barn räknas som barn beror till exempel på om de går i skolan/studerar. Mer detaljer hittar du hos pensionsmyndigheten.se

2) Tjänstepension – enligt olika kollektivavtal Här finns det många varianter, oj-oj-oj! Det finns gamla tjänstepensioner som inte kan styras till efterlevande och moderna sådana där du kan välja att ha ett återbetalningsskydd, eller inte.

Om du har återbetalningsskydd kan de egna tjänstepensionspengarna betalas till familjen vid dödsfall. Det är dock endast maka, make, sambo eller barn som kan komma på fråga.  Jag rekommenderar att boka en rådgivning så kan vi hjälpa dig att bena ut vad som gäller. Klicka här för att se lediga tider.

3) Privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS) Nu pratar vi om den gamla sortens eget sparande där man fick göra skatteavdrag för ett bundet sparande för pension. Avdragsrätten togs bort 2015, sedan dess har det inte lönat sig att fortsätta spara i dessa, men de gamla sparade pengarna ligger kvar.

Om du har en privat pensionsförsäkring har du kunnat välja återbetalningsskydd, på samma sätt som för tjänstepension (se ovan).

För att ingenting ska få vara enkelt, så gäller andra regler för IPS. Den som sparat i IPS har med all säkerhet gjort det hos en bank. Dessa pengar räknas som banktillgodohavanden. Vid dödsfall går värdet till dödsboet och därifrån som arv till arvingar. Äkta makar ärver varandra, nästa på tur är barn, sedan andra släktingar. Ni som är sambos ska vakna nu – sambo är inte en arvinge. Kanske läge att skriva testamente?

Om du har hemförsäkring via Lärarförsäkringar ingår upp till tre timmar kostnadsfri juridisk rådgivning som du kan använda för att få hjälp med testamentet. Mer information hittar du här.

4) Kapitalförsäkring eller investeringssparkonto (ISK) Dessa två sätt att spara till pension har blivit allt vanligare sedan avdragsrätten för pensions­försäkringar och IPS togs bort. Du bestämmer själv om dessa pengar verkligen ska användas till pensionering eller till något annat. Uttagsreglerna är mycket friare, det går att ta ut allt på en gång och dessutom skattefritt och då är det definitionsmässigt inte en pension.

Efterlevandeskydd finns alltid i båda: Kapitalförsäkring har ett återbetalningsskydd som du helt fritt kan välja vem som ska få värdet i försäkringen vid dödsfall. Du kan även välja att det ska gå till välgörenhet.

ISK är banktillgodohavanden, tillfaller dödsboet och därifrån som arv till arvingar. I sambo­förhållanden gäller samma som med IPS. Det är barnen som ärver, om man har barn. Annars går det till andra släktingar. Ni som är sambos, se till att skriva det där testamentet…

Jag slutar med att citera Benjamin Franklin:  ”Alla vill leva länge men ingen vill bli gammal.