Close

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Kvinnors pension är 31 procent lägre än männens

I ett blogginlägg skriver Pensionsmyndigheten att det är samhället som är ojämställt - inte pensionerna. Kvinnor får mindre betalt under livet och det ger lägre pension. Om kvinnor jobbade lika många timmar och med lika lön som män, skulle även pensionen bli jämställd.

Kvinnodominerade yrken är ofta lägre betalda än mansdominerade. Att kvinnor deltidsarbetar mer och tjänar mindre per arbetad timme har stor betydelse för pensionen.

Kvinnors pension är 31 procent lägre än männens
Enligt Pensionsmyndigheten är den genomsnittliga totala pensionen för män 22 900 kronor per månad före skatt och 15 800 kronor per månad för kvinnor, baserat på dagens pensionärer. Kvinnor har därmed i genomsnitt 31 procent lägre pension än av vad männen har. Om man går tillbaka i tiden till 1950- och 60-tal i Sverige så jobbade de flesta kvinnor deltid, av de som var på arbetsmarknaden. Sedan dess har kurvan gått uppåt – fler kvinnor är yrkesverksamma och fler jobbar heltid. Deltid är dock fortfarande vanligt bland kvinnor, medan de allra flesta män jobbar heltid.

Helt jämställda pensioner om 150 år
Skillnaden mellan män och kvinnors pensioner jämnas ut, men det går långsamt. Pensionsmyndigheten skriver att forskare har gjort beräkningar för dem som är födda mellan 1985 och 1990, alltså de som kommer att gå i pension mellan åren 2050 och 2055. Beräkningarna visar att om jämställdheten fortsätter att öka i den takt som sker idag, kommer vi att få helt jämställda pensioner först om 150 år.

Få koll på din pension

Här kan du läsa hela blogginlägget från Pensionsmyndigheten här