Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Gammalt inlägg - kan innehålla inaktuell information

Så blir det nya premiepensionssystemet

Efter flera år av förhandlingar är det nu klart att premiepensionssystemet ska göras om från grunden. I februari meddelade regeringen att pensionsgruppen kommit överens om hur det framtida premiepensionssystemet ska se ut. Nedan berättar vår pensionsexpert Agneta vad hon tycker är positivt med överenskommelsen.

2017 slöts en principöverenskommelse inom pensionsgruppen om ett reformerat pensionssystem och utformningen av ett upphandlat fondtorg. Överenskommelsen, som ingicks mot bakgrund av uppmärksamheten kring Allra- och Falcon Fund-skandalerna, gick då ut på att i ett första steg ställa högre krav på fonderna på premiepensionens fondtorg och i ett andra steg införa upphandling av fonderna till fondtorget.

Det första steget har genomförts, och minskade antalet fonder på fondtorget från cirka 800 till cirka 500.

Det andra steget med upphandlingar väntas minska antalet fonder till 150—200.

I det andra steget har pensionsgruppen bland annat kommit överens om att urvalet av fonder ska vara tillräckligt brett för att tillfredsställa de sparare som är intresserade av att göra ett eget val. Med olika risknivå och placerings­inriktning avses att fondtorget ska erbjuda en stor bredd av olika slags fonder. Fonderna ska vara kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet.

Borde innebära högre avkastning
- Jag tycker att det är positivt att kvaliteten och kontrollen på de fonder som blir valbara höjs på fondtorget, att de fonder som blir valbara har gått igenom en ”säkerhetskontroll” vad gäller hållbarhet, avgifter och avkastning över tid. Detta borde innebära högre avkastning och därmed generera högre premiepension. Det borde också bli enklare när det valbara fondutbudet blir färre till antal mellan 150 – 200 fonder i stället för som idag, 486 valbara fonder, säger Agneta Kristensson, pensionsrådgivare på Lärarförsäkringar.

Agneta tycker också att det är positivt den statliga förvalsfonden AP7 Såfa även fortsättningsvis ska kunna väljas (kombineras) tillsammans med de andra valbara fonderna på fondtorget. Förhoppningsvis kommer också den nämndmyndighet som ska inrättas för att förvalta premiepensionens fonder att verka för att avregistrering av de fonder som spararna har premiepensionspengar placerade i och som inte kommer vara valbara efter upphandlingen, sker så varsamt som möjligt så att inte spararna påverkas negativt.

Länkar Prata med en expert - boka en pensionsrådgivning med någon av Lärarförsäkringars certifierade pensionsrådgivare

Pressmeddelande från Socialdepartementet