Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Skillnaden mellan sjukförsäkring och inkomstförsäkring

Både inkomstförsäkring och sjukförsäkring ersätter förlorad inkomst – men de gäller vid olika situationer. Sjukförsäkringen ger en ekonomisk förstärkning om du skulle bli sjukskriven under längre tid. Inkomstförsäkringen i sin tur kompletterar den ersättning du får från A-kassan om du blir arbetslös.

Det är alltså två olika försäkringar där tanken med båda försäkringarna är att du vid arbetslöshet (inkomstförsäkring) eller sjukdom (sjukförsäkring) ska kunna få ekonomisk förstärkning för att klara av vardagen medan du söker nytt jobb eller är sjukskriven.

Sjukförsäkring
En liten förkylning är inte så farlig och påverkar inte ekonomin speciellt mycket. Men en längre tids sjukskrivning kan göra det svårt att klara sig på ersättningen från den allmänna sjukförsäkringen.

Sjukförsäkringen är därför tänkt att ge ekonomisk ersättning för att kompensera för inkomstbortfall i samband med sjukskrivning och/eller sjukdom.

Försäkringen innehåller bland annat:
- Månadsersättning upp till 3 600 kr i max 36 månader
- Försäkring vid allvarliga diagnoser
- Omställningskapital (en större engångsersättning)
- Samtalsstöd

Läs mer om sjukförsäkringen här.

Inkomstförsäkring
Som medlem i Sveriges Lärare eller Sveriges Skolledare ingår inkomstförsäkringen i medlemsavgiften till ditt förbund. Om du blir arbetslös kompletterar försäkringen den ersättning du får från A-kassan så att du får ca 80 procent av din lön upp till 100 000 kr.

För att få ersättning från inkomstförsäkringen ska du ha varit med i en a-kassa i 12 månader och vara berättigad till ersättning. Du ska också närmast före arbetslösheten ha varit med i försäkringen i minst 12 månader utan avbrott. Under den perioden får du inte ha varit arbetslös till någon del.

Försäkringen innehåller:
- Ersättning för förlorad inkomst om du blir arbetslös, upp till 80% av din lön

Läs mer om inkomstförsäkringen här.