Close

Välkommen till Lärarförsäkringar

Om du inte vill ha någon av försäkringarna meddelar du Lärarförsäkringar (se "avsluta försäkringarna" nedan).

Dina nya medlemsförsäkringar

Idag har du en inkomstförsäkring hos Lärarförsäkringar genom ditt medlemskap i Sveriges Skolledare. Vi är glada att från årsskiftet kunna erbjuda dig hela vårt omfattande utbud av medlemsförsäkringar.  

För att du inte ska missa chansen till ett förmånligt försäkringsskydd får du nu samma erbjudande som alla nya medlemmar i Sveriges Skolledare får.

Du får: olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring och hemförsäkring.

Mer information om varje försäkring hittar du här nedanför och i produktbladen under "ladda ner".

Anslutningen till försäkringarna sker utan krångliga hälsokrav eller karenstider. För sjukförsäkringen krävs bara att du är fullt arbetsför vid anslutningen. Läs mer under sjukförsäkring i avsnittet "Försäkringar du ansluts till".

Om du inte vill ha någon av försäkringarna meddelar du Lärarförsäkringar (se "avsluta försäkringarna" nedan).

 • Försäkringarna är gratis från den 1 januari till den 31 mars 2024. Efter de tre fria månaderna betalas försäkringarna smidigt tillsammans med din förbundsavgift.

  Om du inte vill ha någon av försäkringarna meddelar du Lärarförsäkringars kundservice.

  Klicka här för att komma till kontaktformulär (kräver BankID-inloggning).

 • Lärarförsäkringar ägs av Sveriges Lärare och förmedlar förmånliga försäkringar till lärarna och skolledarna.

  Sedan starten har mer än 280 000 lärare och skolledare anslutit sig till våra försäkringar. Tillsammans har våra kunder drygt 1 000 000 försäkringar hos oss. Det är en stor och stark grupp vilket ger förmånliga premier och villkor.

 • Hemförsäkring

  Du får en Hemförsäkring Mellan hos Lärarförsäkringar. Har du en hemförsäkring hos något annat försäkringsbolag, behöver du avsluta den du inte vill fortsätta med.

  Om du har en hemförsäkring i Folksam avslutas den däremot automatiskt och övergår i en Hemförsäkring Mellan hos Lärarförsäkringar. Kontakta oss om du har en Hemförsäkring Stor hos Folksam så ser vi till att du får motsvarande försäkring hos oss.

  Lärarförsäkringar erbjuder även tillägg för bostadsrätt, villaförsäkring och fritidshusförsäkring som komplement till våra hemförsäkringar.

  Pris per månad
  Hemförsäkring Bas 39 – 133 kr/mån
  Hemförsäkring Mellan 63 – 168 kr/mån
  Hemförsäkring Stor 120 – 249 kr/mån

  Läs mer om Lärarförsäkringars hemförsäkringar

  Olycksfallsförsäkring

  Du ansluts till Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring från 1 januari 2024. 

  Hos oss väljer du själv om du vill försäkra, och betala för, en partner. Vill du ha en olycksfallsförsäkring för maka, make eller sambo köper du till den enkelt på vår webbplats från den 1 januari 2024, eller genom att kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

  Pris per månad
  18-35 år
  22 kr/mån

  36-69 år
  27 kr/mån

  Klicka här för att läsa mer om Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring

  Sjukförsäkring

  Du ansluts till Lärarförsäkringars sjukförsäkring från 1 januari 2024.

  För att omfattas av sjukförsäkringen behövs bara att du är fullt arbetsför, se förklaring nedan.

  Pris per månad
  –35 år

  39 kr/mån

  36 – 41 år
  64 kr/mån

  42 – 51 år
  82 kr/mån

  52 – 61 år
  92 kr/mån

  62 – 66 år
  102 kr/mån

  Fullt arbetsför
  För att omfattas av sjukförsäkringen behöver du vara fullt arbetsför vid anslutningen till försäkringen och de senaste 90 dagarna innan dess. Du kan också omfattas av försäkringen om du har varit fullt arbetsför minst 90 kalenderdagar i följd någon gång efter det att du anslutits till sjukförsäkringen. 

  För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har vilande ersättning.

  Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring

  Livförsäkring

  I det försäkringsskydd som du får från Lärarförsäkringar ingår en livförsäkring med ett försäkringsbelopp på 500 000 kr.

  Pris per månad
  Livförsäkring 500 000 kr
  11-56 kr

  Livförsäkring 1 000 000 kr
  19-155 kr

  Livförsäkring 1 500 000 kr
  27-255 kr

  Livförsäkring 2 000 000 kr
  34-354 kr

  Livförsäkring 2 500 000 kr
  42-453 kr

  Livförsäkring 3 000 000 kr
  50-551 kr

  Klicka här för att räkna ut exakt vilket pris du kommer att få på vår livförsäkringssida.

  Läs mer om Lärarförsäkringars livförsäkring

 • Försäkringarna är gratis från den 1 januari till den 31 mars 2024. Efter de tre fria månaderna betalas försäkringarna smidigt tillsammans med din förbundsavgift.

   

 • Under "Mina försäkringar" på Mina sidor får du en tydlig sammanställning över dina försäkringsuppgifter och hjälp att bli rätt försäkrad. Fram till och med 31 december 2023 så ser du försäkringarna under "kommande".

  Klicka här för att komma till Mina sidor (kräver BankID-inloggning).

 • Nu är det extra enkelt att få ett omfattande försäkringsskydd utan besvärliga hälsokrav eller karenstider. Köper du försäkringarna vid ett senare tillfälle gäller en karenstid för sjukdomar och skador som du hade innan anslutningen.