Close

Välkommen till Lärarförsäkringar

Om du inte vill ha någon av försäkringarna meddelar du Lärarförsäkringar (se "avsluta försäkringarna" nedan).

Dina nya medlemsförsäkringar

Genom ditt medlemskap i Sveriges Skolledare har du idag en inkomstförsäkring hos Lärarförsäkringar. Vi är väldigt glada att få ta över även dina resterande medlemsförsäkringar från årsskiftet.

De personförsäkringar som du har hos If genom ditt fackförbund upphör den 1 januari 2024. Från den 1 januari 2024 får du ett omfattande försäkringsskydd genom Lärarförsäkringar som är kostnadsfritt de första tre månaderna.

Du får: olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring och hemförsäkring. Du som har sjukvårdsförsäkring eller barnförsäkring hos If får motsvarande försäkringar hos Lärarförsäkringar. 

Mer information om varje försäkring hittar du här nedanför och i produktbladen under "ladda ner".

Anslutningen till försäkringarna sker utan krångliga hälsokrav eller karenstider. För sjukförsäkringen krävs bara att du är fullt arbetsför vid anslutningen. Läs mer under avsnittet "Sjukförsäkring".

Om du inte vill ha någon av försäkringarna meddelar du Lärarförsäkringar (se "avsluta försäkringarna" nedan).

 • Försäkringarna är gratis från den 1 januari till den 31 mars 2024. Efter de tre fria månaderna betalas försäkringarna smidigt tillsammans med din förbundsavgift.

  Om du inte vill ha någon av försäkringarna meddelar du Lärarförsäkringars kundservice.

  Klicka här för att komma till kontaktformulär (kräver BankID-inloggning).

 • Du får en Hemförsäkring Mellan hos Lärarförsäkringar. Om du har en hemförsäkring hos If så flyttas den inte över till Lärarförsäkringar. Har du en hemförsäkring hos If, eller hos något annat försäkringsbolag, behöver du avsluta den du inte vill fortsätta med.

  Om du har en hemförsäkring i Folksam avslutas den däremot automatiskt och övergår i en Hemförsäkring Mellan hos Lärarförsäkringar. Kontakta oss om du har en Hemförsäkring Stor hos Folksam så ser vi till att du får motsvarande försäkring hos oss.

  Lärarförsäkringar erbjuder även tillägg för bostadsrätt, villaförsäkring och fritidshusförsäkring som komplement till våra hemförsäkringar.

  Pris per månad
  Hemförsäkring Bas 39 – 133 kr/mån
  Hemförsäkring Mellan 63 – 168 kr/mån
  Hemförsäkring Stor 120 – 249 kr/mån

  Läs mer om Lärarförsäkringars hemförsäkringar

 • Har du en olycksfallsförsäkring hos If omfattar den både dig och en eventuell partner, vare sig du har en partner eller inte. Det gör den inte hos Lärarförsäkringar.

  Hos oss väljer du själv om du vill försäkra, och betala för, en partner. Vill du ha en olycksfallsförsäkring för maka, make eller sambo köper du den enkelt på vår webbplats från den 1 januari 2024, eller genom att kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

  Om du däremot själv har valt att försäkra din partner i någon annan av medlemsförsäkringarna hos If får han eller hon motsvarande försäkring hos Lärarförsäkringar från den 1 januari.

  Pris per månad
  18-35 år
  22 kr/mån

  36-69 år
  27 kr/mån

  Klicka här för att läsa mer om Lärarförsäkringars olycksfallsförsäkring

   

 • I dag kan du ha Sjukskrivningsförsäkring och Kritisk sjukdom som separata försäkringar genom If. Lärarförsäkringars sjukförsäkring motsvarar både de försäkringarna samt ytterligare moment som till exempel rehabiliteringskapital och samtalsstöd.

  För att omfattas av sjukförsäkringen behövs bara att du är fullt arbetsför, se förklaring nedan. Är du pågående sjukskriven vid årsskiftet kan du teckna fortsättningsförsäkring hos If.

  Du kan också omfattas av Lärarförsäkringars sjukförsäkring om du varit fullt arbetsför minst 90 kalenderdagar i följd någon gång efter det att du anslutits till sjukförsäkringen. 

  Pris per månad
  –35 år

  39 kr/mån

  36 – 41 år
  64 kr/mån

  42 – 51 år
  82 kr/mån

  52 – 61 år
  92 kr/mån

  62 – 66 år
  102 kr/mån

  Fullt arbetsför

  För att omfattas av sjukförsäkringen behöver du vara fullt arbetsför vid anslutningen till försäkringen och de senaste 90 dagarna innan dess. Du kan också omfattas av försäkringen om du har varit fullt arbetsför minst 90 kalenderdagar i följd någon gång efter det att du anslutits till sjukförsäkringen. 

  För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har vilande ersättning.

  Läs mer om Lärarförsäkringars sjukförsäkring

 • I det försäkringsskydd som du får från Lärarförsäkringar ingår en livförsäkring med ett försäkringsbelopp på 500 000 kr. Om du har valt ett högre belopp hos If får du automatiskt närmast motsvarande eller högre belopp hos Lärarförsäkringar upp till 3 000 000 kr. Har du idag ett högre belopp än 3 000 000 kr, och behöver det, kan du teckna fortsättningsförsäkring hos If.

  Om du som medlem har haft en ordinarie livförsäkring, men medförsäkrad har haft en livförsäkring senior, hos If har ni båda fått ordinarie livförsäkring hos Lärarförsäkringar. Den ordinarie livförsäkringen är både billigare och har högre ersättningsbelopp.

  Pris per månad
  Livförsäkring 500 000 kr
  11-56 kr

  Livförsäkring 1 000 000 kr
  19-155 kr

  Livförsäkring 1 500 000 kr
  27-255 kr

  Livförsäkring 2 000 000 kr
  34-354 kr

  Livförsäkring 2 500 000 kr
  42-453 kr

  Livförsäkring 3 000 000 kr
  50-551 kr

  Klicka här för att räkna ut exakt vilket pris du kommer att få på vår livförsäkringssida.

  Läs mer om Lärarförsäkringars livförsäkring

 • En större barnförsäkring

  Du som har en barnförsäkring (eller gravid- och barnförsäkring) hos If får en barnförsäkring även hos Lärarförsäkringar. Lärarförsäkringars barnförsäkring kostar lite mer men ger också ett bättre skydd.

  Du ansluts till Barnförsäkring Stor som har ett försäkringsbelopp på 50 prisbasbelopp. Om du tycker att 25 prisbasbelopp räcker kan du i stället välja en mindre omfattande barnförsäkring. Kontakta då vår kundservice så hjälper vi dig.

  Pris per månad
  Barnförsäkring Bas
  0-7 år: 118 kr/mån
  8-25 år: 133 kr/mån

  Barnförsäkring Mellan
  0-7 år: 182 kr/mån
  8-25 år: 206 kr/mån

  Barnförsäkring Stor
  0-7 år: 285 kr/mån
  8-25 år: 320 kr/mån

  Läs mer om Lärarförsäkringars barnförsäkringar

 • Du som har sjukvårdsförsäkring eller hos If får motsvarande försäkring hos Lärarförsäkringar.

  Försäkringen fungerar precis som den du tidigare har haft hos If genom att du använder försäkringen efter att ha fått remiss från vården.

  Pris per månad
  - 35 år: 95 kr/mån
  36-41 år: 124 kr/mån
  42-51 år: 152 kr/mån
  52-61 år: 222 kr/mån
  62-69 år: 284 kr/mån

  Läs mer om Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring

   

 • De seniorförsäkringar du har hos If genom ditt fackförbund upphör den 1 januari 2024. Från den 1 januari 2024 får du motsvarande försäkringar genom Lärarförsäkringar. Anslutningen sker utan krångliga hälsokrav eller karenstider.

  Om du har en hemförsäkring hos If så behåller du den och ansluts inte till en motsvarande hos Lärarförsäkringar.

  Försäkringarna betalas smidigt tillsammans med din förbundsavgift. Om du inte vill ha någon av försäkringarna meddelar du Lärarförsäkringars kundservice.

  Om du tidigare haft försäkringar för medförsäkrad hos If så får medförsäkrad motsvarande försäkringar hos Lärarförsäkringar.

  SeniorLiv

  SeniorLiv är en livförsäkring för dig som fyllt 70 år. Den innehåller ett dödsfallsbelopp på maximalt 80 000 kr.

  Pris
  69 kr/mån.

  Läs mer om SeniorLiv.

  Olycksfallsförsäkring Senior

  Olycksfallsförsäkring Senior kan ge ersättning för skador och kostnader i samband med ett olycksfall.

  Pris
  29 kr/mån.

  Läs mer om Olycksfallsförsäkring Senior.

  Diagnosförsäkring Senior

  Ersättning vid ett antal olika diagnoser såsom ALS, cancer och ledgångsreumatism.

  Pris
  79 kr/mån.

  Läs mer om Diagnosförsäkring Senior.

  Om du redan har en hemförsäkring

  Om du har en hemförsäkring hos If så flyttas den inte över till Lärarförsäkringar utan fortsätter att gälla. Har
  du en hemförsäkring hos Folksam kan du kontakta oss så ser vi till att du får motsvarande försäkring hos oss.
  Folksam är försäkringsgivare för Lärarförsäkringars hemförsäkring.

  Läs mer om Lärarförsäkringars hemförsäkringar

  Pris
  Hemförsäkring Bas 39 – 133 kr/mån
  Hemförsäkring Mellan 63 – 168 kr/mån
  Hemförsäkring Stor 120 – 249 kr/mån

 • Försäkringarna är gratis från den 1 januari till den 31 mars 2024. Efter de tre fria månaderna betalas försäkringarna smidigt tillsammans med din förbundsavgift.

  Då försäkringarna betalas i förskott så kommer du i mars att aviseras för april.

 • Under "Mina försäkringar" på Mina sidor får du en tydlig sammanställning över dina försäkringsuppgifter och hjälp att bli rätt försäkrad. Fram till och med 31 december 2023 så ser du försäkringarna under "kommande".

  I december får du även ett försäkringsbesked där du ser dina nya försäkringar.

  Klicka här för att komma till Mina sidor (kräver BankID-inloggning).

 • För pågående skador och för skador som inträffar till och med den 31 december 2023 vänder du dig till If på telefon 0770-77 00 79. Du kan även anmäla skador på Ifs webbplats. För skador som inträffar från den 1 januari 2024 kontaktar du Lärarförsäkringar.

   

  Anmäl skada till Lärarförsäkringar


 • Lärarförsäkringar erbjuder ingen motsvarighet till Trygghetskapital. Om du fortsatt vill omfattas av försäkringen behöver du kontakta If för att ansöka om en fortsättningsförsäkring. Du hittar ansökningsformuläret på if.se/skolledarna-fortsatt. Ansökningsformuläret öppnar 1 november 2023. För att kunna teckna fortsättningsförsäkring behöver ansökan inkomma till If senast 31 mars 2024.
  Tänk på att ansöka så snart som möjligt så att du inte får ett avbrott i ditt försäkringsskydd