Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Sjukvårdsförsäkring

Försäkringen som ger dig rätt vård snabbt.

Fördelar med försäkringen

 • Ingen självrisk
 • Medicinsk rådgivning med erfarna sjuksköterskor
 • Snabb och rätt vård med garanti

En sjukvårdsförsäkring är ett komplement till den offentliga vården som både snabbt och enkelt ger dig den vård som du behöver. Du får hjälp med rådgivning och planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdgivarnätverk utan långa väntetider.

Med en sjukvårdsförsäkring kan du undvika onödigt lidande och oro. Försäkringen ökar också dina möjligheter att fortare komma tillbaka till arbetet.

 • Fyll i din ålder
 • Patientavgifter

  Ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskyddet. Patientavgifter hos Kry.se likställs med patientavgifter i offentlig vård.

  Sjukvårdsrådgivning/ vårdplanering
  Erfarna sjuksköterskor som kan svara på dina medicinska frågor och tipsa om t. ex. egenvårdsåtgärder. Det är också de som lotsar dig till rätt privatvårdgivare och bokar besök.

  Specialistvård
  Kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling.

  Annan privat behandling
  Upp till 10 besök hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor utan krav på remiss. Ersättningen täcker behandlingskostnad upp till 10 behandlingstillfällen, totalt 10 timmar per försäkringsfall för privatvård. Vi ersätter upp till 10 behandlingstillfällen om det finns behov av privatvård hos psykolog (remisskrav). Upp till 5 besök hos logoped eller dietist (remisskrav).

  Läkemedel
  Ersättning för läkemedelskostnader upp till högkostnadsskyddet.

  Privat operation och sjukhusvård
  Kostnader i samband med sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.

  Resor och logi
  Ersättning för resor längre än 10 mil enkel resa.

  Eftervård
  Upp till 100 000 kronor per försäkringsfall. Nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård och medicinsk rehabilitering som har föregåtts av medicinsk utredning och är ordinerad av läkare. Ersättning lämnas för högst 1 eftervårds­/rehabiliteringsperiod per försäkringsfall. Om eftervården/rehabiliteringen avser behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor ersätter försäkringen högst 10 behandlingar för varje försäkringsfall, utöver de 10 behandlingstillfällen som försäkringen omfattar avseende behandling hos sjukgymnast, naprapat och kiropraktor.

  Medicinska hjälpmedel
  Ersätter upp till 1 500 kronor för skoinlägg. Ersätter upp till 2 500 kronor för övriga hjälpmedel. Försäkringen ersätter endast kostnader för 1 hjälpmedel av samma slag per försäkringsfall.

  Second opinion
  Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden avseende  en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom.

  Försäkringsbelopp
  Obegränsat vid försäkringsfall för läkarvård, operation och sjukhusvård.

  Garantitid
  Försäkringen ger dig kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar. Garantitiden gäller från det sjukvårdsplaneringen fått nödvändig medicinsk dokumentation. Garantitid för utredning, behandling eller operation gäller inom 14 helgfria vardagar från det att läkaren som ska utföra vårdåtgärden har beslutat om lämplig åtgärd och Bliwa har tillgång till nödvändigt medicinskt underlag.

  Om garantitiden inte uppfylls så får du 1 500 kr/per helgfri vardag fr. o. m. den 7:e helgfria vardagen fram till datum för specialist läkarkontakt eller fr. o. m. den 15:e helgfria vardagen fram till datum för utredning, behandling eller operation. Ersättning lämnas i max 30 helgfria vardagar.

  Alla former av privat vård ska förmedlas och vara godkänd och bedömd som skälig och nödvändig av vårdplaneringen.

  Samtalsstöd

  Du som har Lärarförsäkringars sjukvårdsförsäkring har rätt till tre kostnadsfria stödjande samtal med en psykolog. Du blir matchad med en profession utifrån dina behov och ni träffas i ett videosamtal om 30 minuter per gång.

  Klicka här för att komma till bokning hos försäkringsgivaren Bliwa.

 • Sjukvårdsförsäkringen kan tecknas t.o.m. det kalenderår du fyller 69 år. Du kan även medförsäkra din livskamrat (make /maka, registrerad partner eller sambo). Allt som krävs är att du är fullt arbetsför, folkbokförd och bosatt i Sverige. Se definition nedan:

  För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har vilande sådan ersättning.

 • Försäkringen gäller t.o.m. det kalenderår du fyller 69 år. Den gäller dygnet runt för vård inom Sverige. Försäkringen gäller för planerad vård i ett rikstäckande nätverk av privata vårdgivare.

  1. Kontakta din vårdcentral/husläkare eller offentligvårdsansluten nätdoktor (exempelvis Kry.se). Om läkaren rekommenderar att du efter besöket behöver remitteras till specialistläkare ber du om en kopia på remissen för att kunna använda försäkringen.
  2. Kontakta Vårdplaneringen som bokar rätt vård och lämplig tid i samråd med dig.  Vårdplaneringen kan boka tid hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor utan krav på remiss.
  Ansök om ersättning för kvitton

  Du kan ansöka om ersättning för utlägg du haft i samband med besök i primärvården och för receptbelagd medicin direkt på webben. Tänk på att på kvittot ska namn, personnummer, datum och vårdgivare framgå.

  1. Gå till ansökningssidan genom att klicka på länken: Välkommen | Bliwa (platform24.se).
  2. Logga in med BankID.
  3. Klicka på ”ansök om ersättning”.
  4. Svara på frågorna i formuläret.
  5. Bifoga kvitton och skicka in.
  Kontakt

  Sjukvårdsrådgivningen når du på 0771­-104 104 kl. 7­-22 (alla dagar) och vårdplaneringen kl. 8­-17 (vardagar) på samma telefonnummer.

  Du kan även hantera ditt skadeärende digitalt. Exempelvis kan du anmäla skada, få rådgivning, ansöka om ersättning eller skicka in dokument.
  Klicka här för att komma till försäkringsgivaren Bliwas vårdplanering.

 • Försäkringen gäller inte för bland annat:

  • kroniska sjukdomar,
  • sjukdom som visat symtom, eller skada som inträffat, före tecknandet av försäkringen. Om du varit symtomfri och inte har behandlats eller medicinerat för sjukdomen/olycksfallet under mer än två år gäller försäkringen för det förnyade vårdbehovet.
  • behandling av tänder,
  • försämring av hälsotillståndet som beror på missbruk i olika former, exempelvis missbruk av alkohol, narkotika inklusive narkotikaklassade medel, andra berusnings medel, sömn medel, dopingpreparat eller andra läkemedel,
  • behandlingar av kosmetisk karaktär,
  • kontroll och behandling med anledning av graviditet, förlossning, abort, fertilitetsundersökning eller behandling av  fertilitet och sterilisering,
  • korrigering av synfel, om inte synfelet uppstått till följd av ett försäkringsfall,
  • kostnader för glasögon, hörapparat och övriga hjälpmedel för stadigvarande bruk.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Försäkringspremien aviseras tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund. Betalningssättet är också detsamma som du har valt för medlemsavgiften.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avtalsnummer

  14 700

  Försäkringsgivare

  Bliwa.

 • Frågor och svar

  • På Läkemedelskollen på E-hälsomyndighetens webbplats kan du hitta dina kvitton för receptbelagd medicin du köpt.

   E-hälsomyndighetens webbplats
  • I nuläget finns det ingen onlinetjänst där du kan hämta ut dina kvitton avseende patientavgifter. Det enklaste är att du kontaktar din vårdcentral och ber om en sammanställning/utskrift.