Close

Olycksfallsförsäkring Senior

Behovet av försäkringar upphör inte för att du blir pensionär. Snarare tvärtom.

Fördelar med försäkringen

 • Ingen hälsoprövning
 • Du kan försäkra make/maka eller sambo
 • Gäller hela livet

Som pensionär har du inget skydd genom en arbetsgivare, utan all tid är fritid. Kanske har du också ett mer aktivt liv som pensionär än när du arbetade och mer tid att ägna dig åt saker som du drömt om. Låt inte ett bristande försäkringsskydd stå i vägen.

 • Pris

  25 kr/månad. Försäkringen kostar lika mycket för medförsäkrad som för medlem.

 • Vem kan teckna försäkringen?

  Försäkringen kan teckna av pensionerade medlemmar fr. o. m. 67 års ålder. Det finns ingen övre åldersgräns för att teckna olycksfallsförsäkring senior som gäller utan slutålder. Du kan även medförsäkra din livskamrat.

 • Så länge gäller försäkringen

  Försäkringen gäller utan slutålder så länge du är pensionärsmedlem i ditt förbund.

   

 • Vad innehåller försäkringen?

  Akutersättning

  Efter ett olycksfall kan du få ersättning för läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel samt för resor till och från vård och behandling. Ersättningen är maximalt 6% av prisbasbeloppet (2 688 kronor år 2017) per år i fem år.

  Om du behöver sjukhusvård efter ett olycksfall ersätter försäkringen vårdavgiften med avdrag för inbesparade levnadskostnader.

  Sjukhusvård

  Du kan också få ersättning vid sjukhusvistelse. Om du efter olycksfall vårdas på sjukhus längre tid än 7 dagar i följd och inom 6 månader från olycksfallet får du ersättning med 100 kronor per dag. Ersättningen lämnas från första vårddagen och betalas ut i högst 30 dagar.

  Merkostnader

  Om du råkar ut för en olycksfallsskada som kräver läkarbehandling har du rätt till ersättning för nödvändiga och oundvikliga merkostnader med upp till 3 prisbasbelopp (134 400 kronor år 2017). Ersättning lämnas också för t.ex. skadade kläder, smycken och glasögon med upp till 0,5 prisbasbelopp (22 400 kronor år 2017).

  Tandskador

  Ersättning lämnas för behandling av tand eller protes som skadas i munnen. Tandskada som uppkommit genom tuggning eller bitning anses dock inte som olycksfallsskada.

  Medicinsk invaliditet

  Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till bestående fysiska eller psykiska skador kan du få ersättning med upp till 12 prisbasbelopp (537 600 kronor år 2017). Ersättningen lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar den medicinska invaliditetsgraden.

  Du kan också få ersättning för hjälpmedel som lindrar invaliditetstillståndet efter ett olycksfall, maximalt ett prisbasbelopp (45 500 kronor år 2018).

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

 • Viktigt att veta

  Olycksfallsförsäkring Senior gäller dygnet runt. Den gäller även utan begränsningar inom Norden. Utanför Norden gäller den i upp till 12 månader. Se villkor för omfattning.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.

  Avtalsnummer

  14602