Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

SeniorLiv

En fortsatt trygghet för dina närmaste.

Fördelar med försäkringen

 • Enkel att teckna
 • Ingen hälsoprövning
 • Du kan försäkra make/maka eller sambo

Det är viktigt att vara bra försäkrad även som pensionär. En livförsäkring skaffar du inte i första hand för din egen skull, utan för dina närmaste. SeniorLiv ger din familj ett ekonomiskt stöd om du skulle avlida.

 • 69 kr/mån. Försäkringen kostar lika mycket för medförsäkrad som för medlem.

  Försäkringen betalas tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund.

 • Försäkringen kan tecknas från den 1 januari till och med den 31 mars det år du fyller 70 år.  Försäkringen kan under den perioden även tecknas för make/maka, sambo eller registrerad partner som inte har fyllt 72 år. 

  Du tecknar genom att ringa kundservice på 0771-21 09 09.

 • Försäkringen gäller till och med månaden du fyller 85 år.

 • Dödsfallskapital

  Maximalt 80 000 kr.

  Ersättningsbelopp

  Ålder % Utbetalas

  – 65 år 100 % 80 000 kr
  66 år 100 % 80 000 kr
  67 år 100 % 80 000 kr
  68 år 100 % 80 000 kr
  69 år 100 % 80 000 kr
  70 år 100 % 80 000 kr
  71 år 100 % 80 000 kr
  72 år 100 % 80 000 kr
  73 år 100 % 80 000 kr
  74 år 100 % 80 000 kr
  75 år 100 % 80 000 kr
  76 år 95 % 76 000 kr
  77 år 90 % 72 000 kr
  78 år 85 % 68 000 kr
  79 år 80 % 64 000 kr
  80 år 75 % 60 000 kr
  81 år 70 % 56 000 kr
  82 år 65 % 52 000 kr
  83 år 60 % 48 000 kr
  84 år 55 % 44 000 kr
  85 år 50 % 40 000 kr
  86 år 0 %   0 kr

 • Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ersättningsbeloppet till dödsboet. Vill du att någon annan än dödsboet ska vara förmånstagare så skriver du ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett hittar under "Ladda ner".

  Om du tidigare har skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande för den ordinarie livförsäkringen så gäller det inte för SeniorLiv.

 • Vid dödsfall inom ett år från tecknandet till följd av sjukdom som visat dokumenterat symtom före tecknandet utbetalas ingen ersättning. Denna begränsning gäller inte om du har överförts till SeniorLiv automatsikt från
  ordinarie livförsäkring.

  Fullständiga villkor hittar du i Villkor Seniorförsäkringar under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering. Försäkringspremien aviseras tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund. Betalningssättet är också detsamma som du har valt för medlemsavgiften.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avtalsnummer

  14 606

  Försäkringsgivare

  Folksam.