Close

Ungdomspaket

Stor trygghet till liten kostnad.

Fördelar med försäkringen

  • Bara 47 kr/mån för 3 försäkringar
  • Rabatt till 32 år
  • Även för sambo, make/maka eller registrerad partner.

Hos oss är du ung lite längre. Med vårt speciella ungdomspaket kan du som är under 32 år skaffa en stor trygghet till en liten kostnad. Ungdomspaketet består av våra ordinarie olycksfalls-, sjuk- och livförsäkringar i ett rabatterat paket.

Med ungdomspaketet får du en trygghet som gör att du inte behöver fundera på om du är ordentligt försäkrad i olika situationer. Försäkringarna kompletterar varandra och ger dig en omfattande trygghet – nu och i framtiden.