Close

Musikinstrumentförsäkring

Försäkringen för dina musikinstrument och tillbehör.

Fördelar med försäkringen

 • Gäller i hela världen
 • Allriskskydd vid oturshändelser

Har du musikinstrument med tillbehör kan du försäkra dessa i musikinstrumentförsäkringen. Försäkringen gäller i hela världen och ersätter till exempel stöld, brandskador, vattenskador och transportskador på dina instrument.

 • Pris

  Priset bestäms utifrån instrumentets värde och om det är ett akustiskt eller elektroniskt instrument. Se prissammanställning under "Ladda ner".


 • Vad innehåller försäkringen?

  Skada på försäkrat instrument

  Om ditt instrument skadas får du ersättning för reparationskostnader eller vad det kostar att köpa in ett likvärdigt instrument.

  Hyreskostnader av nytt instrument

  Du kan också få ersättning med upp till 10 000 kronor för att hyra ett likvärdigt instrument tills dess att ditt eget har reparerats.

  Nödvändiga merkostnader

  Om instrumentet skadas under transport på väg till ett kontrakterat engagemang får du ersättning med upp till 10 000 kronor för nödvändiga merkostnader för att kunna fullfölja engagemanget.

   

 • Värdering av instrument

  Värdet på instrumentet lämnas av dig när du tecknar försäkringen. Om instrumentet har ett värde över 15 000 kr rekommenderar vi att du värderar instrumentet om du inte har värderingsintyg, inköpskvitto eller motsvarande handling sedan tidigare.

  Om instrumentet är värt 100 000 kr eller mer krävs en värdering.

 • Viktigt att veta

  Denna försäkring gäller för instrument som du äger eller innehar, vilket innebär att du kan teckna försäkringen för instrument som du lånar.

  Det finns undantag för vilka skador som ersätts. Försäkringen gäller inte för egendom som du hyr ut. Det är då den person som hyr instrumentet som behöver en försäkring.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner".

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Självrisk

  2 300 kr.

  Avtalsnummer

  14 600

  Försäkringsgivare

  Folksam.

Hjälp oss bli bättre

Vi vill gärna ställa två korta frågor om ditt besök på vår webbplats idag.

Klart jag vill hjälpa till

Kompletterande skydd

Vi vill även tipsa om dessa försäkringar för en större trygghet:

Hemförsäkring

Hemförsäkringen finns i tre omfattningar; Bas, Mellan och Stor.

Livförsäkring

En livförsäkring skaffar du inte i första hand för din egen skull utan för dina närmaste, de som behöver dig mest.