Close

Musikinstrumentförsäkring

Försäkringen för dina musikinstrument och tillbehör.

Fördelar med försäkringen

 • Gäller i hela världen
 • Allriskskydd vid oturshändelser

Har du musikinstrument med tillbehör kan du försäkra dessa i musikinstrumentförsäkringen. Försäkringen gäller i hela världen och ersätter till exempel stöld, brandskador, vattenskador och transportskador på dina instrument.

 • Priset bestäms utifrån instrumentets värde och om det är ett akustiskt eller elektroniskt instrument. Se prissammanställning under "Ladda ner".

  Akustiska instrument
  33 kr–1 069 kr

  Elektroniska instrument
  60 kr–1 974 kr

 • Skada på försäkrat instrument

  Om ditt instrument skadas får du ersättning för reparationskostnader eller vad det kostar att köpa in ett likvärdigt instrument.

  Hyreskostnader av nytt instrument

  Du kan också få ersättning med upp till 10 000 kronor för att hyra ett likvärdigt instrument tills dess att ditt eget har reparerats.

  Nödvändiga merkostnader

  Om instrumentet skadas under transport på väg till ett kontrakterat engagemang får du ersättning med upp till 10 000 kronor för nödvändiga merkostnader för att kunna fullfölja engagemanget.

   

 • Värdet på instrumentet lämnas av dig när du tecknar försäkringen. Om instrumentet har ett värde över 15 000 kr rekommenderar vi att du värderar instrumentet om du inte har värderingsintyg, inköpskvitto eller motsvarande handling sedan tidigare.

  Om instrumentet är värt 100 000 kr eller mer krävs en värdering.

 • Denna försäkring gäller för instrument som du äger eller innehar, vilket innebär att du kan teckna försäkringen för instrument som du lånar.

  Det finns undantag för vilka skador som ersätts. Försäkringen gäller inte för egendom som du hyr ut. Det är då den person som hyr instrumentet som behöver en försäkring.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner".

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Självrisk

  2 600 kr.

  Avtalsnummer

  14 600

  Försäkringsgivare

  Folksam.