Close

Hundförsäkring

Försäkringen för din bästa vän.

Fördelar med försäkringen

 • Blandrashundar och rashundar har samma skydd
 • Gäller utan karenstid
 • Ersätter även cancerbehandling och kejsarsnitt för Chihuahua

Självklart vill du att din hund ska få bästa möjliga vård om den råkar ut för en olycka eller sjukdom, utan att du ska behöva tänka på kostnaden. Hos oss finns hundförsäkringen i tre varianter – Hundförsäkring Bas, Mellan eller Stor – för att du ska kunna välja det skydd som passar dig och din hund bäst.

 • Beräkna pris

  Välj en ras
  Fyll i ett korrekt datum
  Fyll i ett korrekt postnummer
  Inkludera premie för Livförsäkring Hund

  Beloppet kan högst uppgå till hundens gällande marknadsvärde. Kan lämna ersättning om din hund behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

  Fyll i en summa
 • Jämför Bas, Mellan & Stor

  Bas
  Mellan
  Stor

  Jämför Bas, Mellan & Stor

  Bas
  Mellan
  Stor

  Veterinärvårdsförsäkring vid olycksfall

  Om du behöver uppsöka veterinär för att ditt djur drabbats av ett olycksfall.

  Veterinärvårdsförsäkring vid sjukdom

   

  Rehabiliteringsförsäkring

  Ersättning med upp till 5 000 kr per försäkringsår för rehabiliterande behandling. Behandlingen ska vara ordinerad/remitterad av veterinär efter olycksfall eller sjukdom. Från kostnaderna för rehabilitering avgår en rörlig självrisk med 20%.

  Medicinförsäkring

  Ersätter 75 % av kostnaderna för receptbelagda läkemedel som veterinär ordinerat. Ersättning med upp till 5 000 kr per försäkringsår.

 • Vem får teckna försäkringen?

  Du kan teckna försäkring för en hund som du är ägare, delägare eller fodervärd till.

  Hund Bas kan tecknas för alla hundar från sex veckors ålder. Försäkringen har ingen övre åldersgräns.

  Mellan och Stor kan tecknas från det att hunden är sex veckor fram till den dag hunden fyller sju år.

  Försäkringen har ingen karenstid utan gäller direkt från det att försäkringen tecknas, under förutsättning att hälsodeklarationen godkänns.

  Är din hund importerad så krävs intyg på svensk veterinärbesiktning.

 • Var gäller försäkringen?

  Försäkringen gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen upphör när din hund säljs eller avyttras på annat sätt. Ersättning för djur som stulits eller kommit bort gäller endast inom Sverige.

 • Självrisk

  Självrisken är 1 800 kr + 25 % av kostnaderna. Har du flera skador inom en period av 125 dagar betalar du bara den fasta självrisken en gång.

  Från kostnaderna för rehabilitering som ingår i Hundförsäkring Stor avgår en rörlig självrisk med 20%.

 • Viktiga undantag

  Försäkringen gäller inte för sjukdom eller skada som har funnits innan försäkringen tecknades. Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Hundförsäkring Bas

  Veterinärvårdsförsäkringen ersätter inte:

  • alternativbehandling,
  • avlivning, omhändertagande eller kremering,
  • förebyggande behandling,
  • fördyrande kostnader som inte är medicinskt motiverat,
  • jouravgift under vardagar mellan klockan 8.00 och 18.00,
  • komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av försäkringen,
  • kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort,
  • kostnader för resor, transporter eller inackordering,
  • mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
  • MR- (magnetresonans), CT- (datortomografi) och scintigrafiundersökning,
  • undersökning, behandlingar och vård av skador eller sjukdomstillstånd som inte omfattas av försäkringen.
  Hundförsäkring Mellan och Stor

  Veterinärvårdsförsäkringen ersätter inte:

  • alternativbehandling,
  • avlivning, omhändertagande eller kremering,
  • exteriöra defekter som inte påverkar hunden,
  • förebyggande behandling,
  • jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt motiverat,
  • komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av försäkringen,
  • kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort,
  • kostnader för resor, transporter eller inackordering,
  • kostnader för foder, schampo eller liknande produkter,
  • mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
  • navelbråck,
  • protesoperationer (till exempel höftledsprotes), implantat (till exempel pacemaker) samt organtransplantationer,
  • tandsjukdomar eller munhålans sjukdomar eller komplikationer till dålig tandstatus/munhälsa, bettfel, tandsten, parodontit (tandlossning) samt nednötta tänder,
  • undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar eller ovanor,
  • Valpsjuka och Parvo i de fall hunden inte är vaccinerad enligt vetrinärs rekommendation.
  Rehabiliteringsförsäkringen i Hundförsäkring Stor ersätter inte:
  • behandling för Valpsjuka och Parvo,
  • behandling i förebyggande syfte, till exempel motionssimning,
  • behandling utförd utomlands,
  • behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet,
  • behandling som inte är i rehabiliterande syfte,
  • kostnader för fakturering och intyg,
  • mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
  • receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel,
  • resor, transporter, inackorderingskostnader.

  Medicinförsäkringen i Hundförsäkring Stor ersätter kostnader för receptbelagda läkemedel som köpts på apotek eller lämnats ut av veterinär. För att ersättning ska utgå krävs att sjukdom eller olycksfall omfattas enligt hundens veterinärvårdsförsäkring, samt att veterinärvårdskostnaderna överstiger gällande självrisk.

 • Skydd vid dolda fel

  Gäller för Hundförsäkring Mellan och Stor om försäkringen tecknas innan hunden är fyra månader och ger ersättning för medfödda eller ärftliga sjukdomar eller defekter. För att detta ska gälla krävs ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället.

  Försäkringen kan även ge ersättning om hunden försäkras efter fyra månader, men då efter 12 månaders karenstid från att försäkringen börjat gälla. Det innebär att ersättning inte ges för medfödd eller ärftlig sjukdom eller defekt som visar sig under de första 12 månaderna.

 • Tillval: Livförsäkring

  Tillval för Hundförsäkring Mellan och Stor

  Beloppet kan högst uppgå till hundens gällande marknadsvärde. Kan lämna ersättning om din hund behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

  Livförsäkringen sänks med 20 % per år från det år hunden fyller sju år och upphör vid tio års ålder.

  För hundar av raserna Berner Sennenhund, Bullmastiff, Grand Danois, Grosser Schweizer Sennenhund, Irländsk Varghund, Napoletansk Mastiff, New Foundlandhund och Skotsk Hjorthund upphör livförsäkringen vid utgången av det kalenderår som hunden uppnår åtta års ålder.

 • Så använder du försäkringen

  Om du behöver uppsöka veterinär för att ditt djur är sjukt eller skadat så går det till så här:

  1. Meddela veterinären att ditt djur är försäkrat hos Sveland Djurförsäkringar (via Lärarförsäkringar).
  2. Veterinären kontaktar Sveland Djurförsäkringar för att se att du har en giltig försäkring, vilken omfattning försäkringen har och om du är berättigad till ersättning för den sjukdom eller skada som du har sökt vård för.
  3. Om du har rätt till ersättning så betalar du bara självrisken till veterinären.

Hjälp oss bli bättre

Vi vill gärna ställa två korta frågor om ditt besök på vår webbplats idag.

Klart jag vill hjälpa till

FirstVet

I försäkringen ingår obegränsade kostnadsfria besök per år hos den digitala veterinärkliniken FirstVet. De kan hjälpa dig att bedöma ditt djurs vårdbehov eller med att få remiss till specialist. Du bokar själv tid på deras hemsida där du anger Sveland Djurförsäkringar, som är försäkringsgivare till Lärarförsäkringars djurförsäkring, vid bokningen. 

Gå till Firstvet.se

Djurens vårdguide

I katt- och hundförsäkringarna ingår samtal till Djurens vårdguide där du kan ställa frågor om din katt eller hund till legitimerade djursjukvårdare eller skötare. Ring 902288 och uppge "Sveland" för att använda tjänsten.

Läs mer på 2288.se

Fler djur i familjen?

Då kan vi även erbjuda dessa försäkringar:

Kattförsäkring

Även den med nio liv kan behöva en veterinär. Kattförsäkringen finns i tre varianter.

Smådjursförsäkring

Även små djur kan råka ut för stora olyckor. Med en försäkring kan även de minsta vännerna få vård.