Close

Gravidförsäkring

Försäkringen som ger ett extra skydd under
graviditet och förlossning.

Fördelar med försäkringen

 • Ingen hälsoprövning
 • Finns i två varianter - Bas och Stor
 • Ingen karens i barnförsäkringen om du haft Gravidförsäkring Stor

Att vara gravid och föda barn är kanske den största upplevelsen man kan vara med om. En gravidförsäkring ger dig en extra trygghet under graviditeten och gäller för både barn och föräldrar.

Du kan välja Gravidförsäkring Bas som är gratis och Gravidförsäkring Stor. Vi rekommenderar alltid Stor som ger ett mer omfattande skydd för ditt barn. Så fort ditt barn är fött behöver du en barnförsäkring.

 • Pris

  Gravidförsäkring Bas är kostnadsfri. Gravidförsäkring Stor kostar 1 350 kr i engångspremie.

  Försäkringen betalas tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund.

 • Jämför Bas & Stor

  Bas
  Stor

  Jämför Bas & Stor

  Bas
  Stor

  Medicinsk invaliditet

  Bas
  Ersättning för barnet eller den gravida är högst 400 000 kr vid olycksfall.

  Stor
  Ersättning för barnet är högst 600 000 kr vid både olycksfall och sjukdom. Ersättning för mamman är högst 400 000 kr vid olycksfall.

  Krisbehandling

  Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingar inom 3 år per familjemedlem.

  Läke- och resekostnader

  Ersättning för barnet eller mamman som täcker nödvändiga kostnader vid olycksfall inom tre år från skadetillfället.

  Ärr

  Bas
  Ersättning enligt tabell för barnet eller mamman vid olycksfall.

  Stor
  Ersättning enligt tabell. För barnet vid olycksfall eller sjukdom. För den gravida vid olycksfall.

  Tandskador

  Ersättning för barnet eller mamman som täcker nödvändiga kostnader vid olycksfall inom fem år från skadetillfället.

  Dödsfall

  Bas
  Ersättning för barnet är 20 000 kr oavsett dödsorsak. Ersättning för den gravida är 50 000 kr
  vid olycksfall.

  Stor
  Ersättning för barnet eller pappan/partnern är 20 000 kr oavsett dödsorsak. Ersättning för mamman är 50 000 kr vid olycksfall och 20 000 kr vid sjukdom.

  Graviditetsskomplikationer

  Ersättning med 3 000 kr om mamman drabbas av spontan abort (missfall) före graviditetsvecka 23 eller havandeskapsförgiftning.

  Förlossningskomplikationer

  Ersättning med 3 000 kronor om mamman drabbas av svår blodförlust, svår bristning akut kejsarsnitt eller vaginalhematom.

  Ersättning vid vårdkostnader

  Vårdbidrag: Ersättning för barnet är högst 40 000 kr/år i längst 3 år.
  Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn: Ersättning för barnet är högst 40 000 kr/år.

  Hjälpmedel

  Ersättning för barn är högst 50 000 kr vid olycksfall inom fem år från skadetillfället.

  Ersättning vid vissa diagnoser

  Ersättning lämnas med 50 000 kr om barnet föds med: Cerebral pares (CP), Hydrocefalus (vattenskalle), ryggmärgsbråck, allvarliga hjärtfel som kräver operation före 6 månaders ålder, läpp-, käk- och gomspalt, allvarliga missbildningar i bukvägg och diafragma eller Downs syndrom.

 • Vem kan teckna försäkringen?

  Försäkringen kan tecknas under hela graviditeten, men kan gälla tidigast från graviditetsvecka 10 för mamman och pappan/partner och från graviditetsvecka 23 för barnet/barnen.

 • Så länge gäller försäkringen

  Försäkringen gäller längst till barnets 6-månadersdag. Försäkringen upphör tidigare om graviditeten upphör före vecka 23.

  Vi rekommenderar Gravidförsäkring Stor.

 • Familjestöd

  Med våra barn- eller gravidförsäkringar ingår det samtalsstöd i form av kostnadsfria och obegränsade telefonsamtal med barnmorska eller socionom.

  Till våra experter på Familjestöd ringer du om du har frågor om att vänta barn och att leva med barn. Du är välkommen med alla dina frågor, stora som små, hur ofta du vill. 

  Här kan du läsa mer om Familjestöd
 • Viktigt att veta

  För försäkringen gäller vissa begränsningar av försäkringsskyddet.

  Nedanstående sjukdomar, diagnoser och tillstånd för barn samt följder av dessa omfattas inte av försäkringen och ersätts därför inte:

  Ämnesomsättningssjukdomar, exempelvis medfödd brist på sköldkörtelhormon. Missbildningar avseende yttre eller inre organ, samt kromosomavvikelser, exempelvis Downs syndrom eller medfött hjärtfel. Sjukdom, kroppsfel, psykisk utvecklingsstörning eller följder av sådana tillstånd om det enligt medicinsk erfarenhet är sannolikt att åkomman eller anlag till åkomman funnits före födelsen. Begränsningarna ovan avser inte ersättning vid vissa diagnoser, dödsfall och krisbehandling.

  Ersättningen kan helt eller delvis nedsättas om:

  • skadan kan relateras till bruk av alkohol andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller dopningspreparat som inte används i medicinskt syfte,

  • den försäkrade drabbas av olycksfallsskada eller dödsfall orsakad av grov vårdslöshet eller egen kriminell handling, fostret skadas som följd av att mamman brukar alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotiska preparat eller dopningspreparat som inte används i medicinskt syfte.

  Viktigt att känna till är också att det villkor som gällde när försäkringen tecknades är det villkor som sedan gäller under hela försäkringsperioden. Tecknas exempelvis gravidförsäkringen 2020 så gäller alltså det villkoret även om gravidförsäkringens giltighet sträcker sig in i 2021.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Avtalsnummer
  14600

  Försäkringsgivare

  Folksam.

Hjälp oss bli bättre

Vi vill gärna ställa två korta frågor om ditt besök på vår webbplats idag.

Klart jag vill hjälpa till

Kompletterande skydd

Vi vill även tipsa om dessa försäkringar för en större trygghet:

Barnförsäkring

Med en barnförsäkring får dina barn ett omfattande skydd vid både olycksfall och sjukdom som gäller dygnet runt.

Sjukvårdsförsäkring

Ett komplement till den offentliga vården som både snabbt och enkelt ger dig den vård som du behöver.