Close

Kattförsäkring

Även någon med nio liv kan behöva en veterinär.

Fördelar med försäkringen

 • Ingen åldersgräns
 • Gäller utan karenstid
 • Ersätter även cancerbehandling, tandfrakturer och FORL

Med en kattförsäkring hos oss kan du känna dig trygg med att din katt kan få rätt vård om den blir sjuk eller skadar sig. Försäkringen finns i tre varianter – Kattförsäkring Bas, Mellan eller Stor – för att du ska kunna välja det skydd som passar dig och din katt bäst. Du kan även välja till en livförsäkring.

 • Beräkna pris

  Välj en ras
  Fyll i ett korrekt datum
  Fyll i ett korrekt postnummer
  Inkludera pris för Livförsäkring Katt

  Beloppet kan högst uppgå till kattens gällande marknadsvärde. Kan lämna ersättning om din katt behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall.

  Fyll i en summa
 • Jämför Bas, Mellan & Stor

  Bas
  Mellan
  Stor

  Jämför Bas, Mellan & Stor

  Bas
  Mellan
  Stor

  Veterinärvårdsförsäkring vid olycksfall

  Om du behöver uppsöka veterinär för att ditt djur drabbats av ett olycksfall.

  Veterinärvårdsförsäkring vid sjukdom

  Om du behöver uppsöka veterinär för att ditt djur drabbats av sjukdom.

  Rehabiliteringsförsäkring

  Ersättning med upp till 5 000 kr per försäkringsår för rehabiliterande ­behandling. Behandlingen ska vara ordinerad/remitterad av veterinär efter olycksfall eller
  sjukdom.

  Medicinförsäkring

  Ersätter 75 % av kostnaderna för receptbelagda läkemedel som veterinär ordinerat. Ersättning med upp till 5 000 kr per försäkringsår.

 • Vem får teckna försäkringen?

  Du kan teckna försäkring för en katt som du är ägare, delägare eller fodervärd till.

  Kattförsäkring Bas, Mellan och Stor kan tecknas för alla katter från sex veckors ålder och utan åldersgräns. Försäkringen har ingen karenstid utan gäller direkt från det att försäkringen tecknas, under förutsättning att hälsodeklarationen godkänns.

 • Var gäller försäkringen?

  Försäkringen gäller inom Sverige och EU/EFTA-området. Försäkringen upphör när din katt säljs eller avyttras på annat sätt.

 • Självrisk

  Självrisken är 1 800 kr + 25 % av kostnaderna. Har du flera skador inom en period av 125 dagar betalar du bara den fasta självrisken en gång.

 • Viktiga undantag

  Försäkringen gäller inte för sjukdom eller skada som har funnits innan försäkringen tecknades. Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Kattförsäkring Bas

  Veterinärvårdsförsäkringen ersätter inte:

  • alternativbehandling,
  • avlivning, omhändertagande eller kremering,
  • förebyggande behandling,
  • fördyrande kostnader som inte är medicinskt motiverat,
  • jouravgift under vardagar mellan klockan 8.00 och 18.00,
  • komplikationer orsakade av behandling och vård som inte
   omfattas av försäkringen,
  • kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort,
  • kostnader för resor, transporter eller inackordering,
  • mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
  • MR- (magnetresonans), CT- (datortomografi) och
   scintigrafiundersökning,
  • undersökning, behandlingar och vård av skador eller
   sjukdomstillstånd som inte omfattas av försäkringen.
  Kattförsäkring Mellan och Stor

  Veterinärvårdsförsäkringen ersätter inte :

  • alternativbehandling,
  • avlivning, omhändertagande eller kremering,
  • exteriöra defekter som inte påverkar katten,
  • förebyggande behandling,
  • jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är
   medicinskt motiverat,
  • komplikationer orsakade av behandling och vård som inte
   omfattas av försäkringen,
  • kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort,
  • kostnader för resor, transporter eller inackordering,
  • kostnader för foder, schampo eller liknande produkter,
  • mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
  • navelbråck,
  • MR- (magnetresonans), CT- (datortomografi) och
   scintigrafiundersökning,
  • protesoperationer (t.ex. höftledsprotes), implantat (t.ex.
   pacemaker) samt organtransplantationer,
  • tandsjukdomar eller munhålans sjukdomar eller komplikationer
   till dålig tandstatus/munhälsa, bettfel, tandsten, parodontit
   (tandlossning) samt nednötta tänder,
  • undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar
   eller ovanor.
  Rehabiliteringsförsäkringen i Kattförsäkring Stor ersättre inte:
  • behandling i förebyggande syfte, ex. vis motionssimning,
  • behandling utförd utomlands,
  • behandling som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet,
  • behandling som inte är i rehabiliterande syfte,
  • kostnader för fakturering och intyg,
  • mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
  • receptförskrivna eller av veterinär utlämnade läkemedel,
  • resor, transporter, inackorderingskostnader.

  Medicinförsäkringen i Kattförsäkring Stor ersätter kostnader för
  receptbelagda läkemedel som köpts på apotek eller lämnats ut av
  veterinär. För att ersättning ska utgå krävs att sjukdom eller
  olycksfall omfattas enligt kattens veterinärvårdsförsäkring, samt att
  veterinärvårdskostnaderna överstiger gällande självrisk.

 • Skydd vid dolda fel

  Gäller för Kattförsäkring Mellan och Stor om försäkringen tecknas innan katten är fem månader och ger ersättning för medfödda eller ärftliga sjukdomar eller defekter. För att detta ska gälla krävs ett veterinärintyg utan anmärkning från leveranstillfället.

  Försäkringen kan även ge ersättning om katten försäkras efter fem månader, men då efter 12 månaders karenstid från att försäkringen börjat gälla. Det innebär att ersättning inte ges för medfödd eller ärftlig sjukdom eller defekt som visar sig under de första 12 månaderna.

 • Tillval: Livförsäkring

  Tillval för Kattförsäkring Mellan och Stor

  Beloppet kan högst uppgå till kattens gällande marknadsvärde. Kan lämna ersättning om din katt behöver avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. Livförsäkringen sänks med 20 % per år från det år katten fyller sju år och upphör vid tio års ålder.

 • Så använder du försäkringen

  Om du behöver uppsöka veterinär för att ditt djur är sjukt eller skadat så går det till så här:

  1. Meddela veterinären att ditt djur är försäkrat hos Sveland Djurförsäkringar (via Lärarförsäkringar).
  2. Veterinären kontaktar Sveland Djurförsäkringar för att se att du har en giltig försäkring, vilken omfattning försäkringen har och om du är berättigad till ersättning för den sjukdom eller skada som du har sökt vård för.
  3. Om du har rätt till ersättning så betalar du bara självrisken till veterinären.

Hjälp oss bli bättre

Vi vill gärna ställa två korta frågor om ditt besök på vår webbplats idag.

Klart jag vill hjälpa till

FirstVet

I försäkringen ingår obegränsade kostnadsfria besök hos den digitala veterinärkliniken FirstVet. De kan hjälpa dig att bedöma ditt djurs vårdbehov eller med att få remiss till specialist. Du bokar själv tid på deras hemsida där du anger Sveland Djurförsäkringar, som är försäkringsgivare till Lärarförsäkringars djurförsäkring, när du bokar.

Gå till Firstvet.se

Djurens vårdguide

I katt- och hundförsäkringarna ingår samtal till Djurens vårdguide där du kan ställa frågor om din katt eller hund till legitimerade djursjukvårdare eller skötare. Ring 902288 och uppge "Sveland" för att använda tjänsten.

Läs mer på 2288.se

Fler djur i familjen?

Då kan vi även erbjuda dessa försäkringar:

Hundförsäkring

Försäkringen för din bästa vän. Finns i tre varianter och gäller utan karens.

Smådjursförsäkring

Även små djur kan råka ut för stora olyckor. Med en försäkring kan även de minsta vännerna få vård.