Close

20 juni stänger kundservice i telefon klockan 13:00. Midsommarafton 21 juni har vi helt stängt.

Ungdomspaket

Stor trygghet till liten kostnad.

Fördelar med försäkringen

 • Bara 44 kr/mån för tre försäkringar
 • Rabatt till 32 år
 • Även för sambo, make/maka eller registrerad partner.

Hos oss är du ung lite längre. Med vårt speciella ungdomspaket kan du som är under 32 år skaffa en stor trygghet till en liten kostnad. Ungdomspaketet består av våra ordinarie olycksfalls-, sjuk- och livförsäkringar i ett rabatterat paket.

Med ungdomspaketet får du en trygghet som gör att du inte behöver fundera på om du är ordentligt försäkrad i olika situationer. Försäkringarna kompletterar varandra och ger dig en omfattande trygghet – nu och i framtiden.

 • 44 kr/mån

  Försäkringen betalas tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund.

 • Du som är under 32 år kan teckna olycksfalls-, sjuk-, och livförsäkring till ett förmånligt paketpris. Du kan även teckna försäkringarna för make/maka, registrerad partner eller sambo.

  För att teckna ungdomspaketet behöver du vara fullt arbetsför vid anslutningen till försäkringen och de senaste 90 dagarna innan dess. Du kan också om­fattas av försäkringen om du har varit fullt arbetsför minst 90 kalenderdagar i följd någon gång efter det att du anslutits till sjukförsäkringen.

  För att anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och/eller funktionsnedsättning eller har vilande ersättning.

 • Se respektive försäkring för mer information:

  Olycksfallsförsäkring fritid
  Sjukförsäkring
  Livförsäkring