Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Studentförsäkring Leva

En billig och omfattande försäkring för dig som pluggar till lärare.

Fördelar med försäkringen

 • Unik ersättning vid indraget studiemedel
 • Ingen bindningstid eller hälsoprövning
 • Kostar bara 20 kr/mån

Vi vet att många studenter inte är ordentligt försäkrade, och att de tycker att försäkringar är svårt. Därför har vi tagit fram en unik försäkring för dig som lärarstudent. Enkel att skaffa, billig att ha och omfattande om något skulle hända.

Råkar du till exempel ut för ett olycksfall eller en sjukdom som gör att du inte kan studera på ett tag, och du förlorar ditt studiemedel, kan det vara skönt med en försäkring som ger ersättning. Inga andra studenter har en sådan försäkring.

 • Studentförsäkring Leva kostar 20 kr/månad.

  Kostar den verkligen bara 20 kr/mån?
  Japp, den kostar bara 20 kr/mån. Utan bindningstid. Den är så billig eftersom vi och ditt fackförbund inte tycker att priset ska hindra att du som lärarstudent är bra försäkrad.

 • Studentförsäkring Leva kan tecknas av medlemmar i Sveriges Lärarstudenter till och med 31 års ålder. Allt som behövs är att du är fullt studieför. Se definition under "Viktigt att veta". Försäkringen gäller till och med månaden innan du fyller 32 år.

 • Försäkringen gäller till och med månaden innan du fyller 32 år.

 • Studentförsäkring Leva är en kombinerad olycksfalls-, diagnos-, studieavbrotts- och livförsäkring som gäller dygnet runt och ger ett ekonomiskt skydd vid olycksfall, allvarliga diagnoser, indraget studiemedel och dödsfall.

  Studieavbrott

  Ersättning upp till 20 000 kr kan lämnas vid studieavbrott om du blir långvarigt studieoförmögen och missar högskolepoäng på grund av sjukdom eller olycksfallsskada. Se definitionen av studieoförmåga under "Viktigt att veta". För att ha rätt till ersättning ska du under försäkringstiden missat högskolepoäng motsvarande minst tre fjärdedelar av heltidsstudier under en termin samt ha varit arbetsoförmögen till minst hälften, minst 90 kalenderdagar (karenstid) under en och samma termin.

  Olycksfallsförsäkring

  Olycksfallsersättning 700 kr vid läkarvård. Vid fortsatt läkarvård efter 12 månader utbetalas upp till 1 000 kr per år i upp till 5 år.

  Akutersättning För olycksfall som kräver läkarvård utbetalas:

  • 700 kr efter minst 8 dagars akut sjuktid i en följd,
  • 700 kr efter ytterligare minst 7 dagar, totalt minst 15 dagar,
  • 700 kr efter ytterligare minst 15 dagar, totalt minst 30 dagar,
  • 33 kr per dag från och med dag 31 i högst 150 dagar.
  Sjukhusvistelse och korttidsboende

  200 kr/dag i max 180 dagar inom 5 år vid inskrivning på sjukhus eller rehabklinik över natt. 100 kr/dag vid inskrivning på korttidsboende som kommunen godkänt.

  Rehabilitering vid olycksfallsskada


  1 000 kr vid medicinsk rehabilitering utanför offentlig vård.

  Tandskador

  Nödvändiga kostnader inom 5 år. Tugg- och bitskador ersätts dock inte.

  Övriga kostnader

  För olycksfall som kräver läkarvård lämnas ersättning under akut sjuktid (behandlings- och läkningstid) för nödvändiga merkostnader för; hemhjälp, fotvård och hårvård, skadade glasögon, skadad hörapparat, skadade kläder, specialkläder för viss verksamhet dock högst 10 000 kr under försäkringens giltighetstid, högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kr samt andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kr.

  Kroppsskadeersättning

  Medför olycksfallsskadan läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid (behandlings- och läkningstid) inom 5 år utbetalas:

  • 1 000 kronor vid sårskada eller blödning i vävnad i finger/fingrar eller tå/tår, senskada eller ledbandsskada i finger/fingrar eller tå/tår, smitta som en följd av insektsstick/insektsbett,
  • 2 000 kronor vid sårskada eller blödning i vävnad på andra kroppsdelar än ovanstående, senskada eller ledbandsskada i andra leder än ovanstående, öronskada, ögonskada,
  • 1 500 kronor vid benbrott (fraktur) i finger/fingrar eller tå/tår,
  • 3 000 kronor vid benbrott i andra skelettdelar än ovanstående,
  • 2 000 kronor vid brännskada från grad 2, under 1 procent av kroppsytan, kylskada,
  • 4 000 kronor vid brännskada från grad 2, 1-25 procent av kroppsytan,
  • 6 000 kronor vid brännskada från grad 2, 26-50 procent av kroppsytan,
  • 12 000 kronor vid brännskada från grad 2, 51-75 procent av kroppsytan,
  • 18 000 kronor vid brännskada från grad 2, 76-100 procent av kroppsytan,
  • 3 000 kronor vid amputation av finger/fingrar eller tå/tår,
  • 5 000 kronor vid amputationer av andra kroppsdelar än ovanstående,
  • 2 000 kronor vid lätt skallskada, till exempel hjärnskakning (commotio cerebri), tinnitus,
  • 12 000 kronor vid svårare skallskada, till exempel inre blödning,
  • 18 000 kronor vid förlamning av nedre kroppshalva (paraplegi),
  • 25 000 kronor vid förlamning av alla extremiteter (tetraplegi).

  Ersättning lämnas för samma olycksfallsskada med flera kroppsskador med högst 20 000 kr. Därutöver kan ersättning lämnas vid förlamning.

  Invaliditetsbelopp

  Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr vid medicinsk invaliditet. Från 8 procent medicinsk invaliditet höjs ersättningen med ett tilläggsbelopp. Högsta ersättning är 200 procent av försäkringsbeloppet, dvs 2 000 000 kr.

  Ärr

  Ersättning beräknas enligt tabell. Försäkringen lämnar inte ersättning för små ärr som har en längd mindre än en halv centimeter eller som är bagatellartat.

  Hjälpmedel vid bestående ögonskada

  Vid bestående ögonskada lämnas ersättning för nödvändiga glasögon eller linser med upp till 7 000 kr inom 3 år.

  Bilstöd

  Bidrag lämnas med upp till 40 000 kr.

  Kristerapi

  Upp till 10 psykologkonsultationer vid ersättningsberättigande olycksfallsskada, nära anhörigs (make, registrerad partner, sambo, den försäkrades barn) död. Ersättning lämnas även för tolk samt för resor till och från behandling.

  Diagnosförsäkring

  Diagnosförsäkring 75 000 kr utbetalas om du under försäkringstiden diagnostiseras med någon av följande diagnoser; ALS, Alzheimers sjukdom, andra demenssjukdomar, cancer, hjärnhinneinflammation, hjärtinfarkt, njursvikt, Multipel skleros, muskeloskeletala sjukdomar, Parkinsons sjukdom, Psoriasis artrit, Reumatoid artrit, Schizofreni, stroke, virussjukdomar i centrala nervsystemet.

  Livförsäkring
  Dödsfallskapital

  Ersättning med 500 000 kr. Dödsfallskapitalet är en ekonomisk ersättning till dina efterlevande om du skulle avlida.

  Barnskydd

  Försäkringen innehåller även ett skydd för eventuella barn som gäller längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år. Ersättning för barns dödsfall är 35 000 kr. Ersättning för barns bestående arbetsoförmåga är 400 000 kr.

  Alla ersättningar är skattefria. 

 • Fullt studieför/arbetsför
  För att anses som fullt studieför/arbetsför ska man kunna fullgöra sina studier respektive sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Fullt arbetsför är inte den som tar emot eller har rätt till ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall och /eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning.

  Symtomklausul
  Under de första tolv månaderna kan du inte få ersättning för skador där symtomen visat sig före anslutningen.

  Studieoförmåga
  Med studieoförmåga menas att du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada förlorat studieförmågan eller fått den nedsatt.

  Försäkringstid
  Studentförsäkring Leva gäller så länge du betalar din premie och är studerandemedlem i Sveriges Lärare. Försäkringen har en slutålder på 32 år.

  Vem får försäkringspengarna?
  Diagnosförsäkringnen utbetalas till den försäkrade. Dödsfallskapitalet betalas ut till förmånstagaren/förmånstagarna.
  Det vill säga:
  a) make/registrerad partner eller sambo
  b) arvingar
  Om du vill kan du byta förmånstagare. Blankett finner du under "Ladda ner".

  Studieavbrott
  För att ha rätt till ersättning ska du under försäkringstiden missat högskolepoäng motsvarande minst tre fjärdedelar av heltidsstudier under en termin samt ha varit arbetsoförmögen till minst hälften minst 90 kalenderdagar (karenstid) under en och samma termin.

  Diagnosförsäkring
  Du kan inte få ersättning från diagnosförsäkringen för en diagnos som du tidigare haft eller för senkomplikationer av en sjukdom som diagnostiserats före du tecknade försäkringen eller innan diagnosförsäkringen infördes
  2010-01-01.

  Begränsningar i försäkringarnas giltighet
  Om du vistas utomlands i mer än 12 månader eller vistas i område där det råder krig eller politiska oroligheter, gäller studerandeförsäkringen
  med de begränsningar som anges i Villkor Studentförsäkring Leva. För olycksfallsförsäkringen gäller även vissa begränsningar vid påverkan av droger, flygning av avancerad art eller liknande samt brottslig handling.

  Avtalsnummer
  14604

  Försäkringsgivare

  Folksam.

 • Frågor och svar

  • Sedan september 2019 så aviserar Lärarförsäkringar försäkringspremien för studentförsäkringarna. Tidigare så sköttes den aviseringen av dåvarande fackförbunden Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund, som 2023 omorganiserades till Sveriges Lärare.

  • Om du idag betalar din studentförsäkring med avi så behöver du fylla i en autogiroblankett som du skriver ut och skickar in till oss med posten för att byta till autogiro. Hämta blankett. Du kan även skicka dina uppgifter med e-post.

   Om du nytecknar studentförsäkring via webben så kan du fylla i dina autogirouppgifter direkt när du köper försäkring och behöver därmed inte skicka in något autogiromedgivande.

   Autogiroblankett