Close

Studentförsäkring Bo

En bättre hemförsäkring till ett lägre pris. Bara för studenter.

Fördelar med försäkringen

 • Hela 365 dagars reseskydd
 • Allriskförsäkring (drulle) ingår
 • Ingen bindningstid

Vi har tagit fram en unik och omfattande hemförsäkring för dig som studerar till lärare och har flyttat hemifrån. I försäkringen ingår obegränsat lösöre som gör att du aldrig behöver räkna ut och uppge värdet på dina saker och därför aldrig riskerar att vara varken under- eller överförsäkrad.

Försäkringen ger dig även ett extra långt reseskydd i ett helt år. Det ingår också en allriskförsäkring som ger ersättning om du exempelvis spiller kaffe i datorn eller tappar mobilen i marken. Inga andra studenter har en sådan försäkring. Faktum är att inga andra över huvud taget har en sådan försäkring.

 • 64 kr/mån, gäller oavsett vart i Sverige du bor.
  Dessutom får du: Tillgång till en rad tjänster och rabatter som till exempel kristerapi, digitalt bankfack och säkerhetsprodukter till ett förmånligt pris.

 • Studentförsäkring Bo kan tecknas av medlemmar i Sveriges Lärarstudenter till och med 31 års ålder.

  Försäkringen gäller till och med månaden innan du fyller 32 år.

 • Försäkringen gäller för alla som bor och är folkbokförda i din bostad, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. Försäkringen gäller inom Norden. På resa gäller den i hela världen under de 365 första resdagarna. Försäkringen gäller för din lösa egendom som du har för privat bruk. Den gäller också för saker som du hyr eller lånar för privat bruk. För till exempel byggnader, bilar och båtar behöver du andra försäkringar.

 • Brand, blixt eller explosion
  Skador som beror på att hela eller delar av hemmet skadas vid en brand, blixtnedslag eller att något exploderat.
  Extra kostnader som du får om bostaden inte kan användas när den repareras.

  Läckage
  Skador på saker som beror på läckage från badrum. Gäller även vid läckage från exempelvis vattenledningar och maskiner anslutna till vattenledningar, såsom diskmaskin.
  Skador på saker som uppstår om akvariet går sönder och läcker vatten.
  Extra kostnader som uppstår om bostaden inte kan användas när den repareras.

  Inbrott, stöld eller skadegörelse
  Saker som stjäls vid ett inbrott i hemmet, bilen eller från en annan låst plats.

  Rån eller stöld
  Om du blir bestulen på saker som du har med dig utanför bostaden.
  Om du blir rånad – sakerna du blir av med och i vissa fall kan du få överfallsersättning. Du kan få ersättning för stöldbegärlig egendom som du bär med dig – om du upptäcker stölden på en gång.

  När naturen ställer till det
  Skador på saker i hemmet vid storm, hagel, snötryck, översvämning.
  Skador som uppstår om ett vilt djur tar sig in i hemmet.

  Reseskydd
  Gäller under resans första 365 dagar oavsett vart i Sverige eller världen du reser.

  Ansvarsförsäkring
  Om du som privatperson krävs på skadestånd för att du har skadat någon annan eller dennes egendom, utreder vi om du är skadeståndsskyldig och förhandlar med den som kräver skadestånd. Om det blir rättegång företräder vi dig och betalar rättegångskostnaderna och om du blir skadeståndsskyldig så betalar vi ditt skadestånd.

  Rättsskyddsförsäkring
  Vi ersätter ombuds- och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist förutsatt att tvisten kan prövas av allmän domstol som ett tvistemål.

  Överfallsskydd
  Om du blir utsatt för våld (misshandel, överfall, våldtäkt) kan du få ersättning för dina personskador. Ersättning efter ett överfall kan lämnas i form av överfallsersättning, tandskadeersättning, invaliditetsersättning och dödsfallsersättning. Vid våld i nära relation kan vi även ersätta akuta merkostnader som uppstår till följd av att du tvingas lämna hemmet. Det finns undantag i skyddet, bland annat om du utan skälig anledning utsätter dig för risken att skadas. Högsta ersättningsbeloppet är 1 000 000 kr

  ID-stöld
  Vi hjälper dig om någon utomstående använder din identitet för att begå bedrägeri eller någon annan kriminell handling, som att låna pengar eller teckna abonnemang. Vi ger dig tillgång till telefonsupport dygnet runt och du får juridisk hjälp upp till 100 000 kr. Skyddet gäller utan självrisk.

  Kristerapi
  Om du drabbas av psykisk ohälsa efter en skada som vi ersätter får du upp till tio behandlingar hos en psykolog.

  Allrisk
  Om du skadar eller förlorar en sak på grund av en plötslig och oförut-sedd händelse – om du exempelvis spiller kaffe i datorn eller tappar kameran i marken. Ersättning upp till 40 000 kr.

  Ersättning vid studieavbrott
  Om du tvingas göra studieavbrott som en direkt följd av en egendomsskada som inte gör det möjligt att fortsätta studierna. Ersättning lämnas med motsvarande det studie medel du skulle ha erhållit från CSN om du inte tvingats göra studieuppehåll. Ersättning lämnas under den tid som egendomsskadan hindrar dina studier, men högst i två år.

  Uthyrningsskydd:

  Uthyrning eller utlåning av dina saker
  Gäller när du hyr eller lånar ut dina saker via en plattform för delnings-ekonomi eller när uthyrningen eller utlåningen på något annat sätt kan styrkas genom skriftligt avtal.

  Uthyrning av din bostad
  Uthyrningsskyddet gäller för lösöre när du tillfälligt hyr eller lånar ut din privata bostad som anges i försäkrings beskedet. Med tillfälligt avses en hyresperiod på upp till två månader. Uthyrningen eller utlåningen ska ske via en plattform för delningsekonomi eller på något annat sätt kunna styrkas genom skriftligt avtal. Vid uthyrning eller utlåning av hyresrätt eller bostadsrätt ska uthyrningen eller ut låningen vara tillåten av din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

  Resklar
  Om du behöver avbeställa eller avbryta resan på grund av sjukdom, olycksfall eller en examinerande omtenta. Vi betalar de kostnader som du inte får ersatt av reseföretaget. Om du inte kan utnyttja en aktivitet på resan, exempelvis en kursavgift eller greenfee, på grund av sjukdom eller olycksfall. Gäller även biljetter till evenemang. Självrisken om en bil som du har hyrt utomlands skadas, upp till 10 000 kr. Om ett allmänt färdmedel som du ska resa med eller reser med blir försenat och anländer för sent till resmålet. Om du inte kan använda en skid-, golf- eller dykutrustning som du har med på resan på grund av försening, stöld eller skadegörelse. Ersättning för att hyra en likvärdig utrustning. Om du har din hund, katt eller häst försäkrad i Folksam och du måste avbeställa eller avbryta en resa – för att uppsöka veterinär på grund av att djuret drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall – betalar vi de kostnader som reseföretaget inte ersätter.

  Det här ersätter vi inte
  För information om vad som inte ersätts, se produktblad under "Ladda ner" på den här sidan.

 • Egendom på annan plats än i bostaden
  80 000 kr

  Cykel, oavsett antal
  20 000 kr

  Tvätt i tvättstuga
  45 000 kr

  Egendom förvarad i bil
  42 000 kr

  Kontanter
  3 000 kr

  Kontanter på resa med flera medförsäkrade
  6 000 kr

  Värdehandlingar, frimärken, manuskript och ritningar
  10 000 kr

  Smycken, ädelmetaller och ädelstenar
  250 000 kr

  Brygga och uthus på annans mark
  60 000 kr

  Fast inredning som du äger och har bekostat
  60 000 kr

  Inglasad balkong
  60 000 kr

  Ansvarsförsäkring
  5 000 000 kr

  Rättsskyddsförsäkring
  300 000 kr

  Överfallsskydd
  1 000 000 kr

 • Om du drabbats av en skada så ersätter vi din ekonomiska förlust. Vi förstår att saker kan ha ett större värde för dig än vad det skulle kosta att köpa motsvarande sak i samma skick, men vi kan inte kompensera för det. Vi utgår från vad det kostar att reparera eller köpa en likvärdig sak i samma skick som saken var när den skadades. Försäkringsbeloppet avgör hur mycket du kan få som mest. För vissa saker har vi ett tak för hur mycket du kan få.

 • Ångerrätt och uppsägning
  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. 


  Självrisken är 1800 kr per skada. 

  Avtalsnummer

  14604

  Försäkringsgivare

  Folksam.

 • Bostadsrättsförsäkring

  Bostadsrättsförsäkring ersätter skada på eller förlust av försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse, som inte täcks av den vanliga hemförsäkringen. Du kan få upp till 200 000 kronor i ersättning för varje skada och självrisken är 1 800 kronor. Ersättning kan betalas ut för skador på egendom i lägenheten och tomtmark som du enligt bostadsrättslagen eller föreningens stadgar har underhållsansvar för, samt för skador på fast inredning som du själv bekostat och skador på inglasad balkong och altan.

  Pris: 37 kr/mån eller 35 kr/mån om du har säkerhetsdörr, gallergrind eller larm.