Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

SparLiv Senior

SparLiv Senior är en flexibel försäkring som kombinerar en livförsäkring med ett sparande i en fondförsäkring.

Fördelar med försäkringen

 • Kombinerar livförsäkring och sparande
 • Gäller till månaden innan du fyller 85 år

SparLiv Senior kan inte längre nytecknas, men du som har försäkringen sedan tidigare kan behålla den.

De två delarna i SparLiv Senior, livförsäkringen och fondförsäkringen, balanserar varandra över tiden. Beloppet i livförsäkringsdelen trappas av med din ålder men kompenseras av sparandet i fondförsäkringsdelen.

 • 229 kr/mån varav 175 kr utgörs av sparande, eller
  404 kr/mån varav 350 kr utgörs av sparande


 • SparLiv Senior kan inte nytecknas, men du som har försäkringen sedan tidigare kan behålla den.

 • Livförsäkringsdelen i SparLiv Senior gäller till och med månaden innan du fyller 85 år. Fondförsäkringsdelen upphör senast den månad du fyller 90 år och betalas då ut. Du kan förlänga slutåldern för fondförsäkringen till 99 år.

 • Dödsfallskapital
  Det sammanlagda beloppet som betalas ut från försäkringens två delar vid dödsfall.

  Del 1 - Livförsäkring
  Maximalt 40 000 kr.
  Beloppet sänks med 2 000 kr per år fr.o.m. 68 års ålder t.o.m. 79 års ålder och därefter med 3 000 kr per år fr.o.m. 80 års ålder t.o.m. 84 års ålder varefter livförsäkringen upphör vid fyllda 85 år.

  Del 2 - Fondförsäkring
  Ett sparande som förväntas öka för varje år och som balanserar den minskande Livförsäkringen. Storleken på beloppet beror på vid vilken ålder du går in i försäkringen, vilket sparbelopp du väljer och fondernas utveckling.

 • SparLiv Senior gäller i hela världen utan begränsningar. Läs mer om hur försäkringen gäller i förköpsinformationen som du hittar under Ladda ner.

  Avtalsnummer
  14604

  Försäkringsgivare

  Folksam.