Close

Sjukvård vid olycksfall Senior

Sjukvård vid olycksfall senior är en sjukvårdsförsäkring som kan ge kvalificerad privat vård efter ett olycksfall.

Fördelar med försäkringen

 • Gäller dygnet runt
 • Livsvarig så länge du är medlem
 • Ger privat vård vid olycksfall

Nu kan du som är pensionärsmedlem bli ännu tryggare. Med Lärarförsäkringars sjukvård vid olycksfall senior får du snabbt den vård som du behöver om du drabbas av ett olycksfall.

Vårdköerna kan på många håll vara långa. Med den här försäkringen är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för ett olycksfall och exempelvis din husläkare behöver remittera dig vidare. Det är ofta då som du riskerar att hamna i en kö. Behöver du då hjälp med att komma till läkare kontaktar du vårdplaneringens erfarna sjuksköterskor som hjälper dig.

 • Pris

  46 kr/mån. Försäkringen kostar lika mycket för medförsäkrad som för medlem.

 • Vem kan teckna försäkringen

  Försäkringen kan tecknas av dig som är pensionärsmedlem i Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund fr. o. m. 62 år t. o. m. det år du fyller 74 år. Du kan också medförsäkra din make, sambo eller registrerade partner.

 • Så länge gäller försäkringen

  Du kan behålla Sjukvård vid olycksfall Senior så länge som du är pensionärsmedlem i ditt förbund. Försäkringen gäller dygnet runt för planerad privatvård till följd av ett olycksfall inom Sverige.

 • Vad innehåller försäkringen

  Privat läkarvård

  Nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling av läkare. Alla former av privat vård ska godkännas och förmedlas av vårdplaneringen. Vårdplaneringen hjälper till med tidsbokning och förmedling av privat vård.

  Annan privat behandling

  Nödvändiga och skäliga kostnader i samband med behandling hos exempelvis sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. I samråd med Trygg-Hansa kan ersättning i vissa fall istället lämnas för patient- avgift i offentligvården upp till maximalt ett högkostnadsskydd. Ersättningen täcker behandlingskostnad upp till 10 behandlingstillfällen, totalt 10 timmar per skadehändelse. Vi ersätter ytterligare upp till 10 behandlingstillfällen om det samtidigt finns behov av psykolog.

  Privat operation och sjukhusvård

  Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.

  Resor och logi

  Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader till följd av ersättningsbar privatvård. Resor längre än 10 mil enkel resa ersätts. Resor i samband med offentlig vård ersätts inte.

  Eftervård

  Nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård, som ordinerats av läkare på grund av ersättningsbar privat operation och sjukhusvård. Ersättning för privat eftervård lämnas i maximalt 6 månader och endast för kostnader som godkänts i förväg av Trygg-Hansa. I samråd med Trygg-Hansa kan ersättning istället lämnas för patientavgift avseende eftervård i offentligvården upp till maximalt ett högkostnadsskydd.

  Hjälpmedel

  Kostnader för ortopedtekniska hjälpmedel som är medicinskt motiverade och som anses skäliga och nödvändiga för skadans läkning. Ersättning lämnas med upp till 50 000 kr.

  Second opinion

  Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden efter en olycksfallsskada och behandlingen kan innebära särskilda risker.

 • Så använder du försäkringen

  1. Du startar som vanligt i den offentliga vården, via akuten eller vårdcentralen. Om du sedan får remiss för vidare utredning eller vård ber du om en kopia av remissen för att kunna använda försäkringen.

  2. Kontakta skaderegleringen på telefon 0771-111 677. De slussar dig sedan vidare till vårdplaneringen som ser till att du får den vård som du behöver på en tid som passar dig.

 • Viktigt att veta

  För att få tillgång till privat vård krävs remiss från läkare. Försäkringen gäller utan självrisk.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. Försäkringen avslutas då från den sista dagen i innevarande månad.