Close

Sjukvård vid olycksfall Senior

Sjukvård vid olycksfall senior är en sjukvårdsförsäkring som kan ge kvalificerad privat vård efter ett olycksfall.

Fördelar med försäkringen

 • Snabb och rätt vård med garanti
 • Sjukvårdsplaneringen bokar alla besök
 • Ingen självrisk

Nu kan du som är pensionärsmedlem bli ännu tryggare. Med Lärarförsäkringars sjukvård vid olycksfall senior får du snabbt den vård som du behöver om du drabbas av ett olycksfall.

Vårdköerna kan på många håll vara långa. Med den här försäkringen är du garanterad snabb planerad vård inom ett rikstäckande privat vårdnätverk, när du råkat ut för ett olycksfall och exempelvis din husläkare behöver remittera dig vidare. Det är ofta då som du riskerar att hamna i en kö. Behöver du då hjälp med att komma till läkare kontaktar du vårdplaneringens erfarna sjuksköterskor som hjälper dig.

 • 45 kr/mån. Försäkringen kostar lika mycket för medförsäkrad som för medlem.

  Försäkringen betalas tillsammans med medlemsavgiften till ditt förbund.

 • Försäkringen kan tecknas av dig som är pensionärsmedlem i Sveriges Lärare eller Sveriges Skolledare och har fyllt 62 år men inte 75 år. Du måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Du kan också medförsäkra din make/maka eller sambo som ännu inte fyllt 75 år.

 • Du kan behålla Sjukvård vid olycksfall Senior så länge som du är pensionärsmedlem i ditt förbund. Försäkringen gäller dygnet runt för planerad privatvård i Sverige till följd av ett olycksfall.

 • Privat läkarvård

  Nödvändiga och skäliga kostnader för undersökning, diagnostisering och behandling av läkare. Alla former av privat vård ska godkännas och förmedlas av vårdplaneringen. Vårdplaneringen hjälper till med tidsbokning och förmedling av privat vård.

  Annan privat behandling

  Upp till 15 behandlingstillfällen hos sjukgymnast, naprapat, eller kiropraktor utan krav på remiss. Vi ersätter ytterligare upp till 15 behandlingstillfällen hos psykolog.

  Privat operation och sjukhusvård

  Nödvändiga och skäliga kostnader för sjukhusvård, operationer och operationsförberedande undersökningar.

  Patientavgifter i offentlig vård

  Ersätter kostnader för patientavgifter upp till nivån för högkostnadsskyddet.

  Resor och logi

  Nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader till följd av ersättningsbar privatvård. Resor längre än 10 mil enkel resa ersätts. Resor i samband med offentlig vård ersätts inte.

  Eftervård

  Upp till 100 000 kronor per försäkringsfall. Nödvändiga och skäliga kostnader för eftervård och medicinsk rehabilitering som har föregåtts av medicinsk utredning och är ordinerad av läkare. Ersättning lämnas för högst 1 eftervårds-/rehabiliteringsperiod per försäkringsfall. Om eftervården/rehabiliteringen avser behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor ersätter försäkringen högst 10 behandlingar för varje försäkringsfall, utöver de 15 behandlingstillfällen som försäkringen omfattar avseende behandling hos sjukgymnast, naprapat och kiropraktor.

  Läkemedelskostnader

  För läkemedelskostnader lämnas ersättning upp till nivå för högkostnadsskyddet.

  Hjälpmedel

  Ersätter upp till 1 500 kronor för skoinlägg. Ersätter upp till 2 500 kronor för övriga hjälpmedel. Försäkringen ersätter endast kostnader för 1 hjälpmedel av samma slag per försäkringsfall.

  Second opinion

  Second opinion innebär att du i vissa fall har rätt till en ytterligare medicinsk bedömning av en specialist. Det gäller exempelvis om du står inför svåra medicinska ställningstaganden efter en olycksfallsskada och behandlingen kan innebära särskilda risker.

  Garantitid

  Försäkringen ger dig kontakt med specialistläkare inom 6 arbetsdagar och tid till operation på privat sjukhus inom 14 arbetsdagar. Garantitiden gäller från det att sjukvårds planeringen fått nödvändig medicinsk dokumentation eller information.

  Om garantitiden inte uppfylls så får du 1 500 kronor per helgfri vardag från och med den 7:e arbetsdagen fram till datum för specialistläkarkontakt eller från och med den 15:e arbetsdagen fram till datum för inskrivning för operation eller annan behandling på privatsjukhus. Ersättning lämnas i max 30 helgfria vardagar.

   

 • Om du råkat ut för ett olycksfall kontaktar du vårdplaneringen på telefon 0771-104 104. De ser till att du får den vård som du behöver på en tid som passar dig. Ingen remiss behövs.

 • Försäkringen gäller inte för:

  • skada som inträffat före tecknandet av försäkringen,
  • skada till följd av överansträngning, ensidig rörelse eller förslitningsskada,
  • smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne,
  • försämring av hälsotillståndet som sannolikt skulle ha inträtt även om olycksfallet inte inträffat,
  • skada genom ingrepp, behandling eller undersökning som inte skett på grund av olycksfallet,
  • behandling som inte avser förväntat normalförlopp efter en olycksfallsskada,
  • behandling av tänder,
  • försämring av hälsotillståndet som beror på missbruk av alkohol, narkotika inklusive narkotika klassade läkemedel, andra  berusningsmedel, sömnmedel, dopingpreparat eller misssbruk av andra läkemedel,
  • alternativa behandlingsformer som inte vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
  • skada om du utfört eller medverkat till brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post. 

  Avtalsnummer
  2001

  Försäkringsgivare

  Bliwa.