Close

Smådjursförsäkring

Små djur kan också råka ut för stora olyckor.

Fördelar med försäkringen

 • Gäller utan karenstid
 • Ingen åldersgräns
 • Låg självrisk

Med en smådjursförsäkring hos oss kan även de allra minst vännerna, som till exempel kaninen, marsvinet eller hamstern, få den kvalificerade vård som de behöver om de råkar ut för olycka eller sjukdom.

 • Välj en djurart
  Fyll i ett postnummer, endast siffror
 • Försäkringen kan tecknas för kanin, marsvin, hamster, chinchilla, råtta, degus, gerbil och flygpungekorre från fyra veckors ålder.

  Du kan teckna försäkringen för ett djur som du är ägare, delägare eller fodervärd till.

  Försäkringen har ingen karenstid utan gäller direkt från det att försäkringen tecknas, under förutsättning att hälsodeklarationen godkänns.

 • Veterinärvårdsförsäkring vid olycksfall och sjukdom, 10 000 kr.

 • Självrisken är 700 kr + 25 % av kostnaderna. Har du flera skador inom en period av 90 dagar betalar du bara den fasta självrisken en gång.

 • Försäkringen gäller inte för sjukdom eller skada som har funnits innan försäkringen tecknades. Nedan anges några viktiga begränsningar i försäkringen. Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Följande kostnader och behandlingar ersätts inte av veterinärvårdsförsäkringen:

  • alternativbehandling,
  • avlivning, omhändertagande eller kremering,
  • exteriöra defekter,
  • förebyggande behandling, så som klo- och tandklippning med mera,
  • jouravgift och övriga fördyrande kostnader som inte är medicinskt motiverat,
  • kastration och sterilisering,
  • komplikationer orsakade av behandling och vård som inte omfattas av försäkringen,
  • kostnader för fakturering, intyg eller uppläggning av journalkort,
  • kostnader för resor, transporter eller inackordering,
  • kostnader för obduktion,
  • mervärdesskatt för momsredovisningsskyldiga,
  • navelbråck,
  • protesoperationer, implantat (till exempel pacemaker) samt organtransplantationer,
  • tandfrakturer, bettfel, tandsten, parodontit (tandlossning), nednötta tänder, samt tandsjukdomar eller munhålans sjukdomar eller komplikationer till dålig tandstatus/munhälsa,
  • undersökning och behandling vid lynnesfel, beteenderubbningar eller ovanor.
 • Om du behöver uppsöka veterinär för att ditt djur är sjukt eller skadat så går det till så här:

  1. Meddela veterinären att ditt djur är försäkrat hos Sveland Djurförsäkringar (via Lärarförsäkringar).
  2. Veterinären kontaktar Sveland Djurförsäkringar för att se att du har en giltig försäkring, vilken omfattning försäkringen har och om du är berättigad till ersättning för den sjukdom eller skada som du har sökt vård för.
  3. Om du har rätt till ersättning så betalar du bara självrisken till veterinären.