Close

Har du fått e-post från Sveriges Skolledare om din avisering i mars? Läs mer här.

Villaförsäkring

Försäkringen för både slott och koja.

Fördelar med försäkringen

 • Har fått Naturskyddsföreningens certifiering Bra Miljöval.
 • Villaförsäkring Stor har fått högsta betyg i Konsumenternas jämförelse.
 • Du kan välja Bas eller Stor.

En ganska vanlig missuppfattning är att hemförsäkringen även omfattar själva huset eller fritidshuset. Hemförsäkringen är ett skydd för dina saker, för dig själv och din familj. Du som har villa, radhus eller fritidshus behöver en villa- eller fritidshusförsäkring för byggnaden och tomten. Både villa- och fritidshusförsäkringen finns som Bas och Stor.

Villaförsäkringen ersätter till exempel trasiga installationer, värmepumpar och oljepannor. Även knäckta flaggstänger och sanering av skadedjur ersätts.

Villaförsäkringen administreras och aviseras direkt av Folksam som är försäkringsgivare.

 • Kontakta oss för prisuppgift, antingen genom att fylla i vår digitala offert villaförsäkring online alternativt telefon 0771-21 09 09.

 • Bas
  Stor

  Jämför Bas och Stor

  Bas
  Stor

  Egendomsskydd för byggnader och tomt

  Fullvärde vid: stöld och skadegörelse, brand, blixt med mera, läckage, översvämning, storm, hagel, snötryck, andra naturkatastrofer (lavin med mera), skador orsakade av vilda djur, hushållsmaskiner, installationer, glasrutor, vissa trafikskador, hyresbortfall.

  Skadedjurs- och hussvampsförsäkring

  Sanering av skadedjur (t. ex. getingar och råttor) samt skydd mot hussvamp, husbock, hästmyra och andra träskadeinsekter. Servicen ingår utan kostnad. Skadeanmälan görs till Anticimex. Högsta ersättning är 4 000 000 kr. Vid angrepp av äkta hussvamp gäller försäkringen med fullvärde.

  Trygghetsbesiktning

  När du tecknar en villaförsäkring utför Anticimex en försäkringsbesiktning av byggnaden för att upptäcka eventuella brister och risker för vattenläckage, brand och inbrott. Då får du också värdefulla råd för att undvika skador i framtiden.

  Ansvarsförsäkring

  Lämnar ersättning för sak eller personskada som du orsakat genom oaktsamhet. Max 5 000 000 kr.

  Rättsskyddsförsäkring

  Rättsskyddsförsäkringen gäller för ombuds- och rättegångskostnader om du råkar i tvist, dock inte för tvister som enbart kan prövas av administrativa myndigheter eller domstolar, till exempel fastighetsbildningsmyndighet. Max 200 000 kr.

  Om den skadade byggnaden repareras eller byggs upp igen inom två år (återställande), får du ersättning för vad detta kostar. För vissa delar av bostaden, till exempel VA-installationer och tapeter, görs avdrag för ålder enligt en tabell i villkoren. Avdraget görs på återställandekostnaden för material och arbete.

  Återkommande trygghetsbesiktning

  Återkommande försäkringsbesiktning vart femte år för att upptäcka eventuella brister och risker för vattenläckage, brand och inbrott. Då får du också värdefulla råd för att undvika skador i framtiden.

  HusExtra

  Gäller för plötsliga och oförutsedda händelser som inte ersätts av din vanliga villaförsäkring. Exempel på skador som kan ersättas är vatten eller färg som spills ut på golv, stötskador på golv och vägg och skador genom snötryck på altan- och balkongtak. Max 150 000 kr. HusExtra ersätter även den förhöjda självrisken på översvämningsskador.

  Självriskbefrielse läckageskada

  Drabbas du av en läckageskada gäller försäkringen utan självrisk.

 • Grundsjälvrisken är 1 800 kronor.

  Särskilda självrisker:
  Hussvamp

  10 000 kr (Villaförsäkring Bas)

  I Villaförsäkring Stor är det ingen självrisk vid hussvamp. Hussvamp ingår ej i Fritidshusförsäkringen.

  Läckage
  10 procent av skadebeloppet, lägst 3 000 kronor vid skada orsakad av frysning.

  3 000 kronor vid läckage genom vattentätt skikt.
  3 000 kronor vid annan skada på byggnad.
  I Villaförsäkring Stor är det ingen självrisk vid läckageskador.

  Översvämning
  10 procent av skadebeloppet, lägst 10 000 kronor.

  10 000 kr vid ren baktrycksskada. Med ren baktrycksskada avses skada orsakad av att vatten inomhus tränger upp ur avloppsledningens golvbrunn.

  Vid frysskador på maskiner och installationer

  10 procent av skadebeloppet, lägst 2 000 kronor och högst 10 000 kronor.

  Rättsskydd
  20 procent av kostnaden, lägst 1 800 kronor.

 • Byggnad kan försäkras till fullt värde eller till ett visst försäkringsbelopp. Vid "fullvärde" finns ingen gräns för högsta ersättning. Om försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet är ersättning för skador på byggnaden begränsad till högst detta belopp.

 • Om den skadade byggnaden repareras eller byggs upp igen inom två år (återställande), får du ersättning för vad detta kostar. För vissa delar av bostaden, till exempel VA-installationer och tapeter, görs avdrag för ålder enligt en tabell i villkoren. Avdraget görs på återställandekostnaden för material och arbete.

 • Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  Ångerrätt och uppsägning

  Du har 30 dagars ångerrätt räknat från den dag du får hem försäkringsbeskedet. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du oss på telefon 0771-21 09 09. Du kan när som helst säga upp en försäkring via telefon, brev eller e-post.

  Avisering och försäkringsbesked

  Folksam aviserar samt skickar försäkringsbesked för villaförsäkringen.