Close

Livförsäkring Senior

Det är viktigt att vara bra försäkrad även som pensionär. En livförsäkring har du inte i första hand för din egen skull, utan för dina närmaste.

Läs mer om försäkringen

 • Ger din familj ett ekonomiskt stöd om du skulle avlida
 • Gäller utan slutålder så länge du är pensionärsmedlem i ditt förbund

Livförsäkring Senior kan inte längre nytecknas, men du som har försäkringen sedan tidigare kan behålla den.

Försäkringen gäller i hela världen utan begränsningar.

 • 236 kr/månad.

 • Livförsäkring senior kan inte längre nytecknas, men de kunder som har försäkringen får givetvis behålla den.

 • Försäkringen gäller utan slutålder så länge du är pensionärsmedlem i ditt förbund.

 • Dödsfallskapital
  Försäkringen innehåller ett dödsfallskapital på upp till två prisbasbelopp.

  Om du avlider utbetalas försäkringsbeloppet till i första hand make/maka, registrerade partner eller sambo och i andra hand till arvingar. Vill du att ersättningen ska tillfalla någon annan behöver du skriva ett särskilt förmånstagarförordnande.

  Förmånstagarförordnande
  Livförsäkringens dödsfallsersättning utbetalas till förmånstagaren. Om du inte angivit annat utbetalas ersättningen enligt ett generellt förmånstagarförordnande. Ersättningen betalas då ut i följande ordning:

  1. Make, registrerade partner eller sambo
  2. Arvingar

  Det går även att välja vem som ska vara förmånstagare. Då skriver man ett särskilt förmånstagarförordnande. Blankett för detta hittar du under Ladda ner till höger.

 • Livförsäkring Senior gäller i hela världen utan begränsningar. Om du tidigare har skrivit ett särskilt förmånstagarförordnande för den ordinarie livförsäkringen så gäller det inte för Livförsäkring senior. Om du fortfarande vill att förmånstagaren ska vara någon annan än enligt det generella förmånstagarförordnandet behöver du skriva ett nytt särskilt förmånstagarförordnande.

  Fullständiga villkor hittar du under "Ladda ner". Dessa villkor används vid all skadereglering.

  AVTALSNUMMER
  14602

  Försäkringsgivare

  Folksam.