Close

Inkomstförsäkring

Kompletterar ersättningen från a-kassan om du blir arbetslös.

Fördelar med försäkringen

 • Med inkomstförsäkring får du upp till 80% av din lön om du blir arbetslös
 • Ingår i din medlemsavgift
 • Utbetalningstid upp till 200 dagar

Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften till ditt förbund och kompletterar ersättningen från A-kassa så att du får ca 80 procent av din lön upp till 100 000 kr om du blir arbetslös.

A-kassan ersätter idag inkomster upp till 33 000 kr. Av denna maxlön får du ersättning för 80 % vilket ger 26 400 kr. På denna summa betalar du sedan skatt. Detta innebär att du från a-kassan som mest kan få cirka 18 990 kr/mån – vare sig du tjänar 33 000 kr eller 100 000 kr/mån. Med inkomstförsäkringen får du upp till 80 % av lönen.

 • Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften för aktiva medlemmar i Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare som inte tackade nej till att anslutas till inkomstförsäkringen vid införandet 2009-07-01 (i dåvarande Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund).

 • Alla yrkesverksamma medlemmar som inte fyllt 66 år ansluts automatiskt till inkomstförsäkringen. Du behöver alltså inte själv anmäla dig till försäkringen.

 • Försäkringen ger ersättning vid arbetslöshet. För att få ersättning från inkomstförsäkringen ska du ha varit med i en a-kassa i 12 månader och vara berättigad till ersättning. Du ska också närmast före arbetslösheten ha varit med i försäkringen i minst 12 månader utan avbrott. Under den perioden får du inte ha varit arbetslös till någon del.

  Den som är arbetslös vid inträdet i försäkringen är inte kvalificerad för ersättning förrän efter 12 månader utan arbetslöshet.

 • Försäkringen upphör månaden innan du fyller 66 år eller då du lämnar ditt förbund.

 • Ersättning för förlorad inkomst
  Försäkringen omfattar inkomster över det inkomsttak som A-kassan tillämpar som är 33 000 kronor de första 100 dagarna och 26 400 kronor de följande 100 dagarna. Den försäkrade inkomsten beräknas på samma sätt som hos a-kassan. I inkomsten ingår även normalt förekommande ersättningar som beskattas som inkomst av tjänst.

  Ersättningsnivå
  Du får 80% av din tidigare inkomst minskad med ersättningen från a-kassan och ett schablonbelopp. Eventuell avgångsersättning avräknas från försäkringen. Schablonbeloppet motsvarar ordinarie statlig och kommunal skatt. Vid beräkning av schablon-beloppet används skattetabell 30, kolumn 1. Om a-kassan beslutar om nedsättning av dagpenning under viss tid nedsätts ersättningen från försäkringen i motsvarande omfattning.

  Högsta försäkrade inkomst
  100 000 kr

  Utbetalningstid
  Max 200 dagar

 • Försäkringsgivaren har rätt att i samråd med Lärarförsäkringar ändra Inkomstförsäkringens villkor under försäkringstiden, i den mån det blir nödvändigt med hänsyn till ändrad lagstiftning, ändrad rättstillämpning, ändring av myndighetsföreskrifter eller arbetslöshetens utveckling.

  Om du får inkomstrelaterad ersättning från KOM-KL, Trygghetsrådet eller motsvarande samordnas inkomstförsäkringen med denna ersättning då du enligt lag inte får uppbära mer än 80% av din tidigare lön.

  Regler vid övergång från annat förbund

  Kommer du från ett annat fackförbund med obligatorisk inkomstförsäkring får du tillgodoräkna dig den tiden som kvalifikationstid. Om du byter från Sveriges Lärare till Sveriges Skolledare, eller tvärtom, utan uppehåll i tiden behåller du ditt försäkringsskydd och behöver inte kvalificera dig på nytt.

  Återkvalifikation

  Har du varit arbetslös och erhållit maximal ersättningsperiod kan du få ersättning igen vid förnyad arbetslöshet om du på nytt uppfyller kvalifikationsreglerna.

  Avtalsnummer

  40 152

  Försäkringsgivare

  Folksam.

 • Frågor och svar

  • Då inkomstförsäkringen ingår i din fackliga avgift så betalar du inget för den till Lärarförsäkringar. Därför anges premien som 0 kr.